Ana Sayfa 54. Sayı Auguste Comte kimdir? Pozitivizm nedir?

Auguste Comte kimdir? Pozitivizm nedir?

Fransız Devrimi sonrası süreç, Avrupa’da bir alt-üst oluşlar, ayaklanmalar, devrimler sürecidir. Devrim sürecinde aktif rol oynayan işçiler, hakları için mücadeleye devam eder. Bu durum o dönemde, bir anarşi ve düzensizlik olarak algılanır. Olaylara burjuvazinin bakış açısından yaklaşan Auguste Comte böylesi bir toplumsal ortamda düşüncelerini oluşturur. Pozitivizm, Aydınlanmanın eleştirel düşüncelerine ve felsefelerine karşı bir düşünce akımı olarak doğdu. Kendi düzenini korumak isteyen burjuva sistemi, “bilim” kılığına bürünerek gerçekliği ve toplumu sorgulayan eleştirel düşüncelere karşı ideolojik savaşım başlattı. Aristokrasiye karşı mücadelede olumlu bir rol oynayan pozitivizm, daha sonra toplumsal gerçekliği eleştiren felsefelere karşı bir saldırı olarak şekillendi.

58

Marksizm’e karşı yöneltilmiş eleştirilerden biri, Marksizm’in kendisini pozitivizmden kurtaramadığı şeklindedir. Pozitivizm gerek 19. yüzyılın gerekse 20. yüzyılın en etkili felsefi sistemlerinden birisi olmuştur. Dolayısıyla Marksizm ile pozitivizm arasındaki farklı yanları özel olarak da Comte pozitivizmi ile Marx’ın düşünceleri arasındaki farkı ortaya çıkarmak önem kazanmaktadır. II. Enternasyonalin evrimci ve pozitivist anlayışı Marksizm’e karşı böylesi bir eleştiri […]

Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
Önceki İçerikSol’un baharı
Sonraki İçerikİtalya’da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı tırmanıyor Süper vali Romanlara karşı