test
Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Yener Orkunoğlu

Yener Orkunoğlu

10 HABERLER 0 YORUMLAR

Postmodernizmin fikir babası: Nietzsche

0
Postmodern düşünürlerin çoğunluğu Nietzsche’yi referans alırlar. “Şiirde filozof felsefede şair” olan, yetenekli bir düşünürdür Nietzsche. Yüksek soyutlama gücüne sahip bir filozoftur. Soyutlama yeteneği sayesinde yaşamdaki olguları kavramsal olarak iyi ifade etme yeteneği olan bir düşünürdür. Çok yönlü ve çok perspektifli biridir. Ama aynı zamanda eklektik ve çelişkilerle doludur. Bu nedenle Nietzsche’nin düşüncesinin gerçek içeriğinin kavranması […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Modernizm ve postmodernizm

0
Bazı düşünürler, modernitenin sona erdiğini ve postmodernitenin başladığını ileri sürmektedirler. Modernitenin başarısız olduğundan hareket ederek, postmodern bir çağa girdiğimizi savunmaktadırlar. Postmodernizm hakkında yazılan kitaplara göz attığımızda, modern, modernlik, modernite, modernizm, modernleşme, modernizasyon gibi kavramlara çok sık rastlamaktayız. Postmodernizm, kendini anti-modern olarak tanımlar. Bu nedenle postmodernizmin ne olduğunu açıklamadan önce, modernite ve modernizm konusunu ele almak […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Auguste Comte kimdir? Pozitivizm nedir?

0
Marksizm’e karşı yöneltilmiş eleştirilerden biri, Marksizm’in kendisini pozitivizmden kurtaramadığı şeklindedir. Pozitivizm gerek 19. yüzyılın gerekse 20. yüzyılın en etkili felsefi sistemlerinden birisi olmuştur. Dolayısıyla Marksizm ile pozitivizm arasındaki farklı yanları özel olarak da Comte pozitivizmi ile Marx’ın düşünceleri arasındaki farkı ortaya çıkarmak önem kazanmaktadır. II. Enternasyonalin evrimci ve pozitivist anlayışı Marksizm’e karşı böylesi bir eleştiri […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İlk toplumbilimci ve sosyalist Saint-Simon

0
Neden Saint-Simon? Bu sorunun yanıtını Cemil Meriç’ten (1) dinleyelim: “Saint-Simon’un, Feuerbach’ın ve Hegel’in olmadığı yerde Marx’ın tek bahsi anlaşılamaz. Düşünce bir bütündür.” (2) Sosyolojinin Avrupa’da ilk öncüsü (3) Saint-Simon’dur. Gerçi, o sosyoloji kavramını kullanmaz; “sosyal fizyoloji”, “sosyal fizik” veya “toplumu inceleyen bilim” kavramlarını kullanır. Günümüzde burjuva düşünürlerinin büyük bir çoğunluğu, Saint-Simon değil de, Aguste Comte’un […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Klasik ulusçuluktan demokratik ulusçuluğa…

0
Neden feodal imparatorluklar halkların kültür ve diline müdahale etmediler? Ne oldu da tek kültürlü ve tek dilli ulusal devletler ortaya çıktı? Kapitalizmin gelişimi ile ulusun doğuşu ve ulusal devletlerin ortaya çıkması arasında nasıl bir ilişki var? Ulusun yaratılmasında, ulusalcılar ve devlet nasıl bir rol oynadı? Evrenselci ve ırkçı düşüncenin birliği ve mantığı neye dayanmaktadır? Neden […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Alman İdeolojisi / Karl Marx – Friedrich Engels Fikirlerin egemenliğine karşı başkaldırı

0
1845-46 yıllarında Marx ve Engels tarafından yazılan Alman İdeolojisi, Tarihsel Materyalizmin ilk defa sistemli olarak ele alındığı bir çalışmadır. Tarihsel Materyalizm ise diyalektik toplumsal...

1844 Elyazmaları / K. Marx Marx, Marksist olurken…

0
1844 Elyazmaları, ‘genç’ Marx’ın burjuva politik iktisada ve Hegel felsefesine yönelik eleştirilerini içeren ilk araştırmalarının notlarından oluşan bir eserdir. İlk Marksist kuşaklar (Mehring, Plehanov,...

Felsefenin Sefaleti / Karl Marx Küçük burjuva sosyalizminin ütopyacılığı

0
Marx, 5 Mayıs 1846 tarihinde Proudhon’a yazdığı bir mektupta (1) ortak çalışmayı önerir. Komünistler arasında bir iletişim şebekesinin kurulmasını amaç edinen Marx, Proudhon’un da...

Marx ve din – 2: Ateizm, materyalizm ve sosyalizm

0
Marksizm, dine karşı savaşımda siyasal açıdan ılımlı, felsefi açıdan radikaldir. Dine karşı siyasal açıdan savaşmayı değil, esas olarak dini doğuran ekonomik-siyasal-kültürel koşulların ortadan kaldırılmasını...

Marx ve din

0
Marx açısından din, belirli toplumsal koşulların ürünüdür. Ve toplumsal koşulların ortadan kalkmasıyla, bir toplum teorisi olarak bütün topluma düzen veren ve toplumu şekillendiren dinin,...
0

Your Cart