Ana sayfa Yazarlar … tarafından pesajlar Yener Orkunoğlu

Yener Orkunoğlu

Avatar
5 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

Alman İdeolojisi / Karl Marx – Friedrich Engels Fikirlerin egemenliğine karşı başkaldırı

1845-46 yıllarında Marx ve Engels tarafından yazılan Alman İdeolojisi, Tarihsel Materyalizmin ilk defa sistemli olarak ele alındığı bir çalışmadır. Tarihsel Materyalizm ise diyalektik toplumsal...

1844 Elyazmaları / K. Marx Marx, Marksist olurken…

1844 Elyazmaları, ‘genç’ Marx’ın burjuva politik iktisada ve Hegel felsefesine yönelik eleştirilerini içeren ilk araştırmalarının notlarından oluşan bir eserdir. İlk Marksist kuşaklar (Mehring, Plehanov,...

Felsefenin Sefaleti / Karl Marx Küçük burjuva sosyalizminin ütopyacılığı

Marx, 5 Mayıs 1846 tarihinde Proudhon’a yazdığı bir mektupta (1) ortak çalışmayı önerir. Komünistler arasında bir iletişim şebekesinin kurulmasını amaç edinen Marx, Proudhon’un da...

Marx ve din – 2: Ateizm, materyalizm ve sosyalizm

Marksizm, dine karşı savaşımda siyasal açıdan ılımlı, felsefi açıdan radikaldir. Dine karşı siyasal açıdan savaşmayı değil, esas olarak dini doğuran ekonomik-siyasal-kültürel koşulların ortadan kaldırılmasını...

Marx ve din

Marx açısından din, belirli toplumsal koşulların ürünüdür. Ve toplumsal koşulların ortadan kalkmasıyla, bir toplum teorisi olarak bütün topluma düzen veren ve toplumu şekillendiren dinin,...
0

Your Cart