Ana Sayfa 209. Sayı Kitapçı Rafı

Kitapçı Rafı

80

Geleceğin Tarihleri
Lizzie O’Shea, Metis Yayıncılık, 2021, 344 s.
Aynı zamanda hukukçu olan, Lizzie O’Shea’ye göre, teknolojiyi anlamanın anahtarı gelecekte değil geçmişte. Geleceğin Tarihleri bunu savunuyor ve insanı dijital çağın pratik ve devrimci olanaklarını keşfetmeye davet ediyor: İnternet bugün teknoloji devleri tarafından hangi amaçlarla kullanılıyor? Sanal âlemin insanı gözetlemesi, insanların hakkımızda veri toplaması ve bu verilerle yalnızca pazarlamacılığın değil, devletlerin denetim tekniklerinin de geliştirilmesi karşısında ne yapılabilir? Daha da önemlisi, sürekli gelişen dijital teknolojiyi kamu yararına kullanmak mümkün mü, nasıl? O’Shea yeniliğin kaynağında kapitalist hayal tacirlerinin aksine, yalnızca bireysel çıkarları görmüyor; kâr hırsından uzak kolektif çabaların dijital alanın ortaya çıkışında oynadığı rolü de hatırlatmayı amaçlıyor. Günümüzün teknoloji CEO’larının ufuksuzluğa ve bayat bir ütopyacılığa saplanmış toplum tasavvurları yerine Paris Komünü’nün insanlara internet etiği hakkında neler söyleyebileceğini soruyor. Dijital alanı demokratikleştirmek için Karl Marx’ın yanı sıra Thomas Paine ile Frantz Fanon’un devrimci çalışmalarında ilham kaynakları bulmayı amaçlıyor.

DNA’nın Kara Leydisi: Rosalind Franklin
Brenda Maddox, Sibel Sevinç, Ginko Bilim, 2021, 296 s.
Maurice Wilkins, Francis Crick ve James Watson 1962 yılında Nobel Ödülü aldı ama onları bu ödüle götüren bulgular Rosalind Franklin’in DNA verileri ve fotoğraflarıydı. Yıllarca gölgede ka­lan Rosalind Franklin hak ettiği itibara ancak ölümünden sonra kavuştu. Brenda Maddox, on beş yaşında bir bilim insanı olmaya karar veren ama yirminci yüzyılın en büyük bilimsel keşfinde gör­mezden gelinen, dikkat çekici bir şekilde azimli ve samimi genç bir kadının fırtınalarla dolu yaşam öyküsünü anlatıyor.

Başka Türlü Yaşamak
Corinne Lepage, İmge Kitabevi, 2021, 149 s.
1995-1997 yılları arasında Çevre Bakanlığı yapan Fransız siyasetçi Corinne Lepage’in Türkçe’ye Başka Türlü Yaşamak adıyla çevrilen kitabı, neo-liberal kapitalizmin yarattığı sosyo-ekonomik, siyasal ve ekolojik tahribatı aşmanın yollarını arıyor. İçinde yaşanılan ve gelecek nesillere iyi bir miras bırakmakla yükümlü olunan dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmek için yeni bir ekonomik ve siyasal model önererek, başka türlü yaşamanın mümkün olduğuna işaret ediyor. Lepage, yeni üretim ve tüketim biçimleri geliştirilerek alınması gereken ekolojik önlemlerden, daha kapsayıcı demokratik yöntemlerin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanlığın geleceğinin iyileştirilmesi için hareket edilmesi gerekliliğinin altını çiziyor.

Sendikacıların Anlatımıyla Türkiye İşçi Sınıfı Hareketi
Yıldırım Koç, Tüsdav, 2021, 615 s.
Türkiye işçi sınıfının davranışlarını ve örgütlenmesini öğrenmede kaynaklardan biri, geçmişte sendikacılık yapmış kişilerle sohbet ortamında gerçekleştirilen görüşmelerdir. Türkiye’de sendikacılık yapmak, hele de ulusal düzeyde örgütlenmiş sendikaların üst düzey yöneticisi olabilmek önemli özellikler ister. Böylesine zeki ve sınıfı çok yakından tanıyan kişilerin yaşam öyküleri, hareketin kavranabilmesi açısından son derece yararlıdır. Bu kitapta;1972 yılından bu yana sendikalarda çeşitli düzeylerde çalışmış ve 23 yıldır ODTÜ’de bu konuda ders vermekte olan Yıldırım Koç’un 1987-1999 döneminde 89 sendikacıyla yaptığı görüşmelerin özetleri yer almakta.

Türkiye’de Asker Toplum ve Siyaset
Hakan Şahin, Beyoğlu Kitap, 2021, 433 s.
Hakan Şahin’in Tanzimat döneminden başlayıp 2010’lara uzanan ve erden mareşale her rütbeden 132 askerin kaleme aldığı 163 hatırat, günlük, defter ve otobiyografiden yola çıkarak yaptığı bu çalışma, modern Türk ordusunun son 150 yıldaki geçmişine ayna tutup ve çok kapsamlı bir zihniyet analizi yapmayı hedefliyor. Türkiye’de Asker, Toplum, Siyaset’in incelediği kaynakların en eski tarihlisi 1839 doğumlu Gazi Ahmet Muhtar Paşa’ya, en yenisi ise 1974 doğumlu asteğmen Selahattin Yusuf’a ait. 50 bin sayfayı aşan bir malzemenin çözümlenip ilk defa yorumlandığı bu çalışma, yazarlarının yaşamöykülerini ve dönemlerinin siyasi-toplumsal atmosferini de dikkate alarak askerî sosyoloji alanına devasa bir panoramik bakış sunmayı amaçlıyor.

Bir Hayat Üç Dönem: Anılar-Tanıklıklar
Gencay Gürsoy, İletişim Yayıncılık, 2021, 526 s.
2000’lerde İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği başkanlığını yapan Gençay Gürsoy, Bir Hayat Üç Dönem’de sadece bir nöroloji profesörünün anılarını değil, sosyalist siyaset içinde üniversite yıllarından beri yer almış bir mücadele insanının Oltu’da başlayıp, Kars’da, İstanbul’da ve bir dönem Avrupa’da devam eden yaşamından gözlemlerini aktarmayı amaçlıyor. Toplumsal gelişmelerin darbelerle kesintiye uğrayan dönemlerini ele alıyor. Yakından tanıma fırsatını bulduğu bazı şahsiyetlerle ilgili tanıklıklarını sunuyor.

Bilmediğimiz Çin
Kamil Erdoğdu, Kırmızıkedi Yayınları, 2021, 264 s.
Uzun yıllar Çin’de gazetecilik yapan Kamil Erdoğdu bu yapıtında , “Bildiği Çin”i ve “Bilmediğimiz Çin”i yazıyor. Batı’nın servis ettiği haberlerin perde arkasını ve gerçeği tarih sırasına göre açıklamayı amaçlıyor. Böylece dünya ve Türk kamuoyunu Çin’e karşı etkileme hedefli büyük istihbarat savaşına mercek tutmayı hedefliyor.

21. Yüzyılda Endüstri İlişkileri
Hüseyin Sevgi, Notabene Yayınları, 2021, 416 s.
Notabene yayınevi tarafından basılan “21. Yüzyılda Endüstri İlişkileri” başlıklı kitap, endüstri ilişkilerinin 21. Yüzyılın sosyal, ekonomik ve politik özellikleri çerçevesinde değişen ve dönüşen dinamik yapısına odaklanmaktadır. Kitap, Hüseyin SEVGİ editörlüğünde, sekiz farklı üniversiteden, farklı alanlarda uzmanlaşan toplam on iki akademisyenin katkısıyla, yeni teknolojiler ve küresel pandemi başta olmak üzere, endüstri ilişkilerindeki dönüşümü farklı açılardan ele almaktadır. Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndüren hızın, özellikle çalışma ilişkilerini ve emeğin yeni biçimlerini nasıl şekillendirdiği kitabın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin işi, işçiyi ve bir bütün olarak çalışma yaşamını nasıl ve hangi yönde etkilediği Aysen TOKOL, Hüseyin SEVGİ, Oğuz BAŞOL, Mehmet Fatih ÇÖMLEKÇİ, Salih DURSUN ve Gülşen ÇETİN AYDIN tarafından detaylı biçimde incelenmiştir. Kapitalizmin dijitalleşmesi, platform çalışma ve gig ekonomisi, dijital göçebelik gibi işin ve emeğin teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan yeni biçimlerinin, geleneksel endüstri ilişkilerindeki konumu tartışılarak olası sorunlar ve çözüm arayışları dile getirilmiştir. Bu bağlamda özellikle çalışma hayatında teknolojik dönüşümün işçiler açısından yaratacağı hak kayıpları ve sendikal harekette yaratacağı sorunlar gibi temel konular işlenmiştir.

Önceki İçerik“Bilim insanı” Leonardo da Vinci
Sonraki İçerikBatılı bir aydından özgün bir reel sosyalizm savunusu Tarihten Kaçış: Günümüzde Rus ve Çin Devrimleri