Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Dr. Deniz Akgün

Dr. Deniz Akgün

26 HABERLER 0 YORUMLAR

İslam kültürü doğum kontrolüne engel olur mu?

0
Toplum yaşantısıyla ilgili konularda görüş belirlerken, İslam diniyle ilgili referansların dikkate alınması her geçen gün daha fazla kaçınılmaz hale geliyor. Bu açıdan ele alındığında insan ve toplum sağlığının en önemli belirleyicilerinden olan doğurganlığın kontrol edilebilmesiyle ilgili olarak, İslam dinini referans alan kültürel yaklaşımların değerlendirilmeye alınması, zorunluluk durumuna gelmiş bulunuyor. Ülkemizde İslam diniyle ilgili referansları toplum […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Anti-neoliberal laiklik

0
George W. Bush yönetimi tarafından 2000’li yılların başında ortaya atılan “İnanç Temelli Hareket” yaklaşımı ile devletin sağladığı bazı hizmetlerin yerelden başlayarak dini cemaatler tarafından verilmesi gündeme getirildi. İnanç Temelli Hareket, devlet ile sivil toplum arasında kapsamlı bir yeniden yapılanma olarak tanımlanmaktaydı. Buna göre sosyal ihtiyaçların karşılanmasında ve kamu hizmetlerinin sunumunda sivil toplum kuruluşları ile dini […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Neoliberal hegemonyanın oluşumunda Şefik Hüsnü’yü inkârcılığın rolü

0
20. yüzyılda toplumsal sorunlara yönelik çok yönlü ve kapsamlı eleştiri geleneğinin önemli temsilcilerinden birisi de Şefik Hüsnü Deymer olmuştu. Neoliberal hegemonyanın oluştuğu dönemde Şefik Hüsnü’nün ve temsilcisi olduğu toplumsal eleştiri geleneğinin yok sayılması dikkat çekicidir. Neoliberalizm kapitalist modelin başarı olanakları üzerine değil sosyalizm uygulamalarının nihai başarısızlığı üzerine bina edilmiş bir düşünce sistemi olarak ortaya çıktı. […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Kovid-19 dersleri Neoliberalizme karşı sağlık

0
Neoliberalizm, bir taraftan kamu hizmetlerini ticarileştirirken diğer taraftan çalışanları giderek daha fazla güvencesizleştirmesi yoluyla toplumun genel olarak krizlere, özel olarak da pandemik Kovid-19 krizine karşı direnç göstermesini olanaklı olmaktan çıkardı. Her ne kadar neoliberalizmin kapitalist gelişmenin geri döndürülemez bir veçhesi olduğu doğru olsa da, onun pandeminin yol açtığı yıkımın temel nedeni olduğunu göz ardı etmemek […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Latin Amerika’da sosyal tıp deneyleri

0
Latin Amerika sosyal tıp yaklaşımı, tıpla ilgili geleneksel düşünce kalıplarına yönelik eleştirel düşünce hareketinin çağdaş bir örneği olarak ortaya çıktı. Latin Amerika’daki sosyal tıp aktivistleri toplum organizasyonlarında, birliklerde ya da politik hareketler içinde yer aldılar. Bir hekim olan Salvador Allende’nin Şili’deki uygulamaları önemlidir. Küba, örnek bir sosyal tıp ülkesi haline geldi. Chavez’in Venezüella’sı da sosyal […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Devrim sonrası toplumcu Çin tıbbı ‘Geçmişin en iyisi ile yeninin en iyisi birleşmelidir’

0
Devrimden sonra Çin’de izlenen sağlık politikasının 4 temel ilkesi şunlardı: 1) Sağlık hizmetlerinde işçilere, emekçi halka ve askerlere öncelik verilmesi; 2) Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi; 3) Geleneksel ve modern tıbbın sentezinin sağlanması; 4) Sağlık çalışanlarının aktif katılımı ile sağlıkla ilgili kitlesel çalışmaların yürütülmesi. Çıplak ayaklı doktorlar, bu yeni ve özgün sosyal tıp uygulamasının en […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Koruyucu sağlık uygulamalarında dünya çapında öncü Sovyet Toplum Sağlığı İstasyonları

0
SSCB’deki Toplum Sağlığı İstasyonları, toplumun önemli sağlık sorunlarına koruyucu sağlık hizmetleri aracılığıyla çözüm aranması ve bu yolla toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan organize çabaların tıp tarihindeki öncüsü olmuştur. Hastalanmayı önleyici aktivitelere öncelik verilen sağlık kurumları özelliğine sahiptiler. Tüm ülkeye yayılan bu sağlık istasyonları, insanların hastalanmayacakları çalışma ve yaşam koşullarının hazırlanması ve sürdürülmesi amacına yönelik toplum […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

19. yüzyıl sosyal tıp akımı ‘Doktor, yoksulun doğal avukatı olmalıdır’

0
19.yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi, insan sağlığını etkileyen sosyal etmenlerin açıkça gözlenebilir hale gelmesini de sağladı. Avrupa’da tutulmaya başlanan sağlık istatistikleri ile birlikte sosyal sınıflar arasında ölüm oranlarının birbirinden farklı olduğunun ve hastalıkların yoksullukla ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sosyal tıpla ilgili düşünceler de gündeme geldi (1). Bu dönemde büyük kentler kurulmuş, üreticiler fabrikalarda bir araya gelmeye başlamış, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Kimin için, kime karşı? Piyasaya düşen sağlık ve sonuçları

0
Nobel ödüllü iktisatçı Kenneth Arrow, tıp hizmetlerinin standart bir rekabetçi piyasa gibi işleyemeyeceğini, çünkü belirsizlikler içerdiğini ve ayrıca doktorla hastanın becerileri arasında büyük bir uçurum olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan genişleyen kapitalist ekonomik yapı içinde, uygarlık tarihi boyunca oluşan genel ilkelere ve modern tıbbın toplum yararına kullanılması amacına zıt bir biçimde, sağlık hizmetleri ticarileşiyor. Sosyal politika […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Ekonomik kriz sağlığımızı nasıl etkiler?

0
Güncel ekonomik kriz süreci, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de ailelerin gelirlerinin azalmasına yol açabilecek ve özellikle dar gelirlileri etkileyen beslenme sorunlarının...
0

Your Cart