Ana sayfa Yazarlar … tarafından pesajlar Hasan Gören

Hasan Gören

Avatar
17 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

Tarihsel tutarlılık çerçevesinde Kemal Tahir’in Devlet Ana’sı

0
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının en sıra dışı romancılarından biri, yalnızca yapıtlarıyla değil, politik tavrı ve yazdıklarına yansıyan savlarıyla da yoğun tartışmalara konu olan Kemal Tahir’dir. Toplumun sorunlarına çözüm ararken öncelikle tarihe bakan Kemal Tahir, geçmişten çıkardığı özgün sonuçlar dolayısıyla bir yandan hayranlıkla karşılanırken diğer yandan ayrı düştüğü kesimlerce dışlanmış, dahası ideolojik bir ihanetle suçlanmıştır. Romanları […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Beni siz delirttiniz

0
Tarih boyunca iktidar koltuklarına oturanlar arasında zihinsel sağlığından şüphe edilenlerin sayısı hiç de az değildir. Roma İmparatoru Caligula’dan Büyük Britanya Kralı III. George’a kadar pek çok ismin neredeyse unvanı olmuştur delilik. Bazılarının hastalığı, gösterdiği belirtilere bakarak bugünün bilgileri ışığında teşhis edilmiştir, bazıları için ise aklı bir kenara bıraktıracak ölçüde bir güç zehirlenmesinden söz edilebilir. Osmanlı […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Lale Devri ve sonu

0
Osmanlı tarihinden toplumsal belleğimize padişahı ya da sadrazamıyla değil ama atmosferi ve simgeleriyle yerleşmiş tek dönemi Lale Devri’dir. Büyüyüp imparatorluk haline gelmesinin ardından yavaş yavaş halktan kopan Saray, savaş meydanlarında karşılaşılan başarısızlıklar ve toprak kayıplarıyla birlikte gerçeklerden de kopmaya başlar. Her türden yönetici sınıf için tehlikeli bir virüs olan bu kopuş, var olan sorunlara getirilen […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Tarihi değiştiren sopa

0
Şafağını Fransız Devrimi’nin aydınlattığı 19. yüzyıl bir yandan endüstri devrimi diğer yandan toplumsal hareketliliklerle Avrupa’yı sarsarken Osmanlı’yı da yaşamsal sınavlardan geçirir. Toprak kayıplarıyla günden güne küçülen imparatorluk ayakta kalabilmek için artık yönetsel reformlara başvurmak ve yüzyıllardır üstü örtülen sorunlarına çözüm aramak zorundadır. Tanzimat’ın getirdiği açılma bu arayışların saray çevresi dışına taşarak yeni oluşmaya başlayan kamuoyunda […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Mimar Atik Sinan’ın Fatih ile davası

0
Tarihin küflü sandığı, gerçeklikleri üzerinde ortak kabul oluşmuş olgular kadar ancak fanatiklere inandırıcı gelebilecek söylentileri de barındırır. Tarih yazıcılığı konusunda sicili pek parlak olmayan Osmanlı’dan bugüne yarım yamalak gelmiş olayların bir bölümü de bu ikinci türe girecek şekilde, döneme bir pencere açmaktan çok geçmişi yüceltecek biçimde anlatılır. Bu amaçla başkalaştırılmış olayların en çarpıcılarından biri Fatih […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İstanbul’un alınması

0
Bir zemheri soğuğunda Edirne’den doludizgin yola çıkıp soluklanmadan Manisa’ya varmaya çalışan ulak, heybesinde Osmanlı Beyliği’ninkaderini taşımaktadır. Padişah II.Murat’ın ölümü başkalarınca duyulmadan oğlu Mehmet’e bildirilmeli, yeni padişah bir an önce Edirne’ye gelerek sahipsiz kalan tahtı devralmalıdır. Haberi alan Mehmet zaman yitirmeden askerleriyle yola çıkacak,II.Mehmet’in Fatih unvanını alacağı padişahlık dönemi 1451 yılı Şubat ayındaikinci kez başlayacaktır. Henüz […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Sonu belirsiz bir salgının erken muhasebesi

İnsanlık tarihinin aynı zamanda hastalıklar ve onlarla mücadelenin de tarihi olduğunu düşünürsek, bugün milyarlarca insanı evlerine hapsedecek ölçüde bir salgının ortaya çıkışına şaşırmamamız gerekiyor....

Bir gazeteci profili olarak Basiretçi Ali Bey

Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından olan Tanzimat’ın getirdiği önemli yeniliklerden biri basın yayın yaşamının filizlenmesidir. İlk zamanlar devlet tarafından yayımlanan resmi nitelikteki gazeteler ile gayrimüslimlerin...

Osmanlı için son şans: İkinci Viyana Kuşatması

Tökezlemeye başlayan devletler tepetaklak düşüşlerinden önce iniş çıkışlarla geçen dönemler yaşar. Kimi zaman toparlanma işaretleri de taşıyan böyle zamanlarda, yükselişi sağlamış değerlerle düşüşü başlatan...

İstanbul’da bir Fransız: Humbaracı Ahmet Paşa

0
Giderek kronikleşen sorunları için çıkış yolları üretme yeteneğini kaybeden Osmanlı, Lale Devri’nden başlamak üzere göstermelik uyum çabalarıyla makyajlanmış ithal çözümlere yönelir. Günümüze kadar sürecek...
0

Your Cart