Ana Sayfa Yazarlar Yazar: İbrahim Kaya

İbrahim Kaya

6 HABERLER 0 YORUMLAR

‘Kambriyen patlaması’ evrim kuramını çürütüyor mu?

0
İbrahim Kaya Darwin’in yaşadığı dönemde teorisine getirilen en önemli itirazlardan biri -aynı zamanda kendisinin Türlerin Kökeni eserinde bahsettiği bir sorun olarak- Kambriyen Jeolojik Devri ile ilgilidir. Bu eleştiriye gelmeden önce ilgili dönemle ilgili birkaç ön bilgi vermek iyi olacaktır. Söz konusu süreç jeolojik devirlerden Paleözoik Çağ’ın ilk periyodunu kapsar ve yaklaşık 541 ile 485 milyon […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Beyhude bir çaba: bilim ile dini uyumlu kılma

0
İbrahim Kaya Yüzyıllardır gündemden düşmeyen ve günümüzde hâlâ tartışılmaya devam edilen konulardan birisi de din ile bilimin uyumlu olup olmadığıdır. Medya araçlarında, belirsiz zaman aralıklarıyla birçok ilahiyatçının, din kurumunun merkezde yer aldığı, din ve bilimin uyumlu, birbirlerini tamamlayan bir bütünün parçası olduğuna dair açıklamalar içeren haberlere rastlamaktayız. Bu açıklamalar, büyük oranda, bilime din üzerinden değil, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Evrim Kuramında Dünya’nın yaşı sorunu nasıl çözüldü?

0
Dünya’nın yaşının evrimin oluşmasına yeterli olmadığı görüşü Darwin’e ve Evrim Kuramına yönelik en önemli itirazdı. Dönemin önde gelen fizikçisi William Thomson da aynı görüşteydi. Fakat radyoaktivitenin keşfi ve ardından geliştirilen yaş tespit teknikleri sayesinde Dünya’nın yaşının tahmin edilenden çok daha büyük olduğu anlaşıldı. Charles Darwin’in 1857 yılında Evrim Kuramını ortaya atmasını takiben teoride birçok sorun […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Türkiye’de yaratılışçılık, evrim ve bilimsel eğitim üzerine

0
Evrim Teorisi, 2017 yılında Türkiye’deki okullarda, fen derslerinde yasaklandı. Peki, tarihsel sürecini kısaca sunduğumuz bu duruma gelinmesinin perde arkasında ne vardı? Neler oldu? Eğitim sistemimiz ne duruma geldi? Kimler bu duruma gelmemize sebep oldu, amaçları ne idi ve bu kişiler şimdi neredeler? Dünyada Amerikan merkezli “evrim karşıtı yaratılışçılık” akımı, Amerika dâhil bütün gelişmiş ülkelerde altın […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Yaratılışçı iddialar ve bilim-evrim ilişkisi

0
Son yıllarda yaratılışçı kaynaklarda yer alan evrim karşıtı eleştiriler içinde, en rağbette olanı, Evrim Kuramının bilim olmadığı, biliminsanlarınca reddedildiği iddiası. ABD’de yaratılışçılığı bin bir kılığa büründürmelerine karşın müfredata sokamayan dinciler, farklı bir taktik izleyip, Evrim Kuramının da “bilim olmadığı” gerekçesiyle müfredattan çıkarılmasını talep ediyorlar. Son zamanlarda basında ve internet ortamında “evrim ve yaratılışçılık” tartışmaları ile […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Mendel evrim teorisine karşı mıydı?

0
Mendel’in çalışmaları evrim teorisini olumsuz yönde etkilememiş, tersine anne babanın karakterlerinin nasıl meydana geldiği ve yavruya nasıl geçtiği ile ilgili bilinmezlik açıklığa kavuşmuştur. Kısacası genetik bilimiyle, evrimin olup olmadığı değil, nasıl meydana geldiği ile ilgili düzeltmeler yapılmıştır. Böylece teorinin eksikliklerinden biri, aynen Darwin’in öngördüğü şekilde yapılan bilimsel çalışmalarla kapatılmış ve teori daha da sağlamlaşmıştır. Evrim […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
0

Your Cart