Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Mehmet Dağ

Mehmet Dağ

8 HABERLER 0 YORUMLAR

Doğu’dan Batı’ya bilim ve felsefe köprüsü: Endülüs – 1 İbn Bâcce

0
Bilindiği gibi Abbasiler’in Emeviler’e karşı başarılı iktidar mücadelesinde, Abbasiler’in elinden Emevi hanedanlığına mensup yalnızca bir tek kişi kurtuldu. Abdurrahman b. Muaviye b. Hişam adını taşıyan bu hanedanlık mensubu Endülüs’e (bugünkü İspanya) geçerek Endülüs Emevileri Devleti’ni kurdu. Siyasette kötü başlayan çoğu kez hiç de sıcak olarak sürdürülemeyen ilişkiler, kültürel alanda böyle olmadı. Endülüs Emevileri kültürel açıdan […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Sanal ve gerçek üzerine düşünceler İslam’da bir Kopernik Devrimi yapılabilir mi?

0
Sunuş Prof. Dr. Mehmet Dağ’ın “Sanal ve Gerçek Üzerine Düşünceler” başlıklı okuyacağınız makalesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 2003 tarihli 16. sayısında yayınlanmıştır. Başlıktaki “İslam’da bir Kopernik devrimi yapılabilir mi?” ibaresini ve spotu biz koyduk. Sanallık ve gerçeklik sorunu felsefi bir sorun olmakla birlikte bu sorunun dinin kuramsal yönüyle uğraşan ilahiyatçılar için tartışılması özellikle […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Doğu İslam dünyasında Aristocular – 1 Kindî

0
Kindî, İslam dünyasında felsefeye meşru bir zemin hazırlamak ve felsefeyi dinle uzlaştırmak çabasını üstlenen ilk İs­lam düşünürü olma onurunu taşır. Ona göre nereden gelirse gel­sin gerçek gerçektir ve evrendeki en değerli şeydir. Gerçeği bulmak bütün insanların ortak tutkusu olduğuna göre, gerçeği bulandan almak kadar doğal bir şey olamaz. Felsefe bir lüks, zevk için yapılan bir […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Doğu İslam dünyasında Aristocular – 4 İbn Sina – 1

0
İbn Sînâ hem bir filozof hem de bir tabip olarak ün kazanmıştır. Tıbba ait eserlerinin büyük bir bölümüyle fel­sefeye ilişkin eserlerinin çoğu Latince’ye çevrilmiştir....

Doğu İslam dünyasında Aristocular – 3 Fârâbî

0
Fârâbî, Yeni-Eflatun­culukla karışmış şekliyle Aristotelesçi felsefeyi İslami gelenekle uzlaştırmaya çalışır. Fârâbî’nin özgünlüğü, ortaya koyduğu bu uyarlamada yatar. Onun bu uyarlaması da­ha sonraki İslam filozofları...

Doğu İslam dünyasında Aristocular – 2 İbn Miskeveyh

0
İbn Miskeveyh, dinle felsefenin uyumu ve aynı hakikatleri ortaya koydukları üzerinde durur. Ona göre, dinin ortaya koyduğu hükümlerle felsefenin ortaya koyduğu hükümler birbirinden farklı...
İbn Rüşd

Doğu’dan Batı’ya bilim ve felsefe köprüsü: Endülüs – 3 İbn Rüşd

0
Endülüs’te yetişen filozoflar kuşağının sonuncusu olan İbn Rüşd’ün, yaşamı boyunca çalışmalarına yalnızca iki gece, babasının öldüğü gece ile evlendiği gece ara verdiği söylenir. Aristo’ya...
İbn Tufeyl ve Hayy b. Yekzân

Doğu’dan Batı’ya bilim ve felsefe köprüsü: Endülüs – 2 İbn Tufeyl ve Hayy b....

0
Sakin bir yaşam süren İbn Tufeyl oldukça az yazan bir düşünürdür. Öğrencisi Bitrûci ve ünlü İbn Rüşd, onun özgün bazı astronomik görüşlerinden söz ederler....
0

Your Cart