Ana Sayfa 45. Sayı Doğu’dan Batı’ya bilim ve felsefe köprüsü: Endülüs – 1 İbn Bâcce

Doğu’dan Batı’ya bilim ve felsefe köprüsü: Endülüs – 1 İbn Bâcce

Hıristiyan dünyasında “Avempace” adıyla bilinen İbn Bâcce, tıp, matematik, astronomi ve müzik alanlarında tanındı. Şair ve müzisyen olduğu, halk şarkıları bestelediği söylenir. İbn Haldun felsefe alanında onu Batıda İbn Rüşd, Doğuda Farabi ve İbn Sina ile aynı düzeyde görür. İbn Bâcce’nin Farabi’den etkilenerek geliştirdiği yönetim ütopyası ve “erdemli yalnız kişi”si, kendi psikolojisini yansıtması bağlamında da ilginçtir.

12
Kelâm karşısında konumlanan Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Bâcce, İbn Tufeyl, Sühreverdi vb. felsefecilerin metafizik kurgusu, büyük ölçüde yanlışlıkla Aristoteles’e atfedilen sözde Aristotelesçi yapıtlara dayanmaktadır.

Bilindiği gibi Abbasiler’in Emeviler’e karşı başarılı iktidar mücadelesinde, Abbasiler’in elinden Emevi hanedanlığına mensup yalnızca bir tek kişi kurtuldu. Abdurrahman b. Muaviye b. Hişam adını taşıyan bu hanedanlık mensubu Endülüs’e (bugünkü İspanya) geçerek Endülüs Emevileri Devleti’ni kurdu. Siyasette kötü başlayan çoğu kez hiç de sıcak olarak sürdürülemeyen ilişkiler, kültürel alanda böyle olmadı. Endülüs Emevileri kültürel açıdan […]

Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
Önceki İçerikTürkiye’de Özgür Yazılım
Sonraki İçerik“Koştur koştur yaşam boştur”