Ana Sayfa 229. Sayı Kültürel görelilik: Doğrular ve yanlışlar

Kültürel görelilik: Doğrular ve yanlışlar

Kültürel göreliliği savunanların argümanı şöyle özetlenebilir: a) Farklı kültürlerin farklı ahlaki normları ve uygulamaları vardır. b) Bu nedenle, ahlaki alanda nesnel bir hakikat yoktur; doğru ve yanlış sadece görüş yahut inanç meselesidir ve görüşler/inançlar kültürden kültüre değişir. Bu argüman popülerdir ve birçok insan için ikna edicidir. Ancak, mantıksal ve tarihsel açıdan geçerli midir?

122

Terry Eagleton’un ifadesiyle son derece karmaşık bir sözcük olan kültür, başlıca dört anlamıyla karşımıza çıkmaktadır. İlki, sanatsal ve düşünsel eserler toplamı; ikincisi, ruhsal ve zihinsel gelişim süreci; üçüncüsü, insanların yaşamlarına yön veren değerler, gelenekler, inançlar ve simgesel pratikler; dördüncüsü ise, bir bütün olarak yaşam tarzıdır.(1) Kültürel görelilikten söz edenler, genelde kültürün son iki anlamına odaklanırlar. […]

Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
Önceki İçerikOrwell ile Huxley arasında
Sonraki İçerikMaddenin, canlılığın, insanın evrimi 
İnsanın kültürel evriminde ereksellik, işlevsellik, nedensellik