Türkçe bilim yapılabilir mi?

0
Bilim dili olmasını bırakın, her geçen gün iletişim dili özelliğini de yitiren Türkçe’nin mevcut durumu, sanırım hepimizin canını sıkıyordur. Arkadaşınızın elmeki adresine bir mesaj yollayacaksınız. Fakat o da ne! Türkçe karakter kullanmanızdan dolayı bazı karakterler okunmuyor değil mi! Yani her mesajımızda bazı harflerin şifreli çıkacağı korkusuyla yazınızda bu harfleri kullanmaktan kaçınıyorsunuz! Mevcut anlayış İngilizce’yi üniversitelerin […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Sosyal sınıflar, kültürler, akış kuramı ve gelecek üzerine… “Hep devinir!.. Hiç durmaz!.. Hep akar!..”

0
Kapitalizmin devindiricisi “kâr” mekanizmasını durdurmak başarılır, doğa -dolayısıyla insanlık- ortadan kalkmaktan kurtulursa, nasıl bir dünyanın gelmekte olduğunu, gelecekte nasıl bir kültürün ortaya çıkacağını, olabildiğince doğru tahmin etmek gerekiyor. Havanın yarın nasıl olacağını, olası en doğru biçimde tahmin etme bilimi, meteoroloji, savaşlarda kullanılmasının önemi nedeniyle olmalı, yıllardır üzerinde çalışılan ve geliştirilen bir bilim dalı. Dünya’yı ve […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Yeni bir dergi çıkarıyoruz: Müdahale

0
Müdahale, farklı devrimci akımlardan gelmiş deneyimli sosyalistlerle genç devrimcilerden oluşan bir ekip tarafından çıkarılıyor. Genel Yayın Yönetmenliğini Ender Helvacıoğlu üstleniyor. Geçici Yayın Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Ender Helvacıoğlu, İbrahim Horoz, Ergun Adaklı, İsmail Durna, Zafer Kaya, Baha Okar, Nalân Mahsereci, Özer Or, Elif Dastarlı. Müdahale dergisinin kurucuları olarak bir “Temel Yönelimler” metni ürettik. Derginin çıkış […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İki dergi üç kitap

Kasım ayı ile birlikte, Bilim ve Gelecek topluluğunu ilgilendiren iki önemli gelişmeden okurlarımızı haberdar etmek istiyoruz. Birincisi, Bilim ve Gelecek Kitaplığı üç kitap ile yola çıktı. Cemal Yıldırım’ın “Evrim Kuramı ve Bağnazlık” ve “Bilimin Öncüleri” adlı kitaplarıyla Ahmet Doğan’ın “Matematik Yaramazdır” adlı kitabı. Sayın Yıldırım’ın kitaplarıyla ilgili fazla söz söylemeye gerek yok. Bunlar geçmiş kuşaklara […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Transgenik teknoloji, ticari boyutu ve biyogüvenlik

0
Günümüzde tarımsal genetik çalışmalarının ve uygulamalarının çok hızla geliştiği bilinmektedir. Ancak bunun sonucunda gelinen nokta, ilk kez olayın bilincine varan isimlerden olan ve 1907 yılında “Kâr getiren etkin olur ve hatta neyin ‘bilimce doğru’ olduğunu belirler” biçimdeki açıklamalarıyla gündeme oturan De Vries gibi bazı bilimciler tarafından “ekonominin bilime hâkim olduğu” biçiminde değerlendirilmektedir (De Vries, 1907). […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

55 milyon yıldan günümüze atın öyküsü

Homo sapiens sapiens ile Equus’un yaşam çizgileri sapiens’in evrimleşmeye başladığı zamandan itibaren kesişecektir. Ancak at ondan çok daha önce evrimin basamaklarını çıkmış, dünyanın hemen hemen tüm kıtalarına yayılmıştır. Milyonlarca yıl sonra artık atla insan birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Ancak bu buluşmadan at zararlı çıkacak, her zaman olduğu gibi Homo sapiens onu da yok edecek, kendine köle […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Yazı Tura

0
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Bilim ve Gelecek Kitaplığı yola çıktı! “Gidilecek çok yer var…”

Sonunda cesaretli bir adım attık. Yola çıktık. Gidilecek çok yer, yapılacak çok iş var… Yayın holdinglerinin ve büyük bankaların “tekelleşme” yolunda ilerledikleri, kendi yağıyla kavrulan yayınevlerinin nefes almakta zorlandıkları bir “piyasaya” girdiğimizin bilincindeyiz. Sermayemiz her zaman olduğu gibi insanlığın ve ülkemizin bilimsel bilgi/düşünce birikimi, emeğimiz ve tabii ki okurlarımız, dostlarımız. Şimdi yıllardır biriktirdiğimiz, bir kısmını […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

“Koştur koştur yaşam boştur”

0
“Boşların boşu, Vaiz diyor, boşların boşu, her şey boş!” Bunlar, kendisinin Davud’un oğlu olduğunu söyleyen kişinin (1) sözleri. Kim bu Vaiz? Neler söylüyor! “Ben Vaiz, Yeruşalim’de (Kudüs’te) İsrail üzerinde kraldım. Ve göklerin altında yapılmakta olan her şey hakkında hikmetle araştırmaya ve soruşturmaya yüreğimi verdim.” Platon’un “filozof-kral” tiplemesi değil. Tektanrıcı dinin peygamber-krallarından biri. Adam gene de […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Doğu’dan Batı’ya bilim ve felsefe köprüsü: Endülüs – 1 İbn Bâcce

0
Bilindiği gibi Abbasiler’in Emeviler’e karşı başarılı iktidar mücadelesinde, Abbasiler’in elinden Emevi hanedanlığına mensup yalnızca bir tek kişi kurtuldu. Abdurrahman b. Muaviye b. Hişam adını taşıyan bu hanedanlık mensubu Endülüs’e (bugünkü İspanya) geçerek Endülüs Emevileri Devleti’ni kurdu. Siyasette kötü başlayan çoğu kez hiç de sıcak olarak sürdürülemeyen ilişkiler, kültürel alanda böyle olmadı. Endülüs Emevileri kültürel açıdan […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
- Advertisement -
0

Your Cart