Ana Sayfa Etiketler Islam

Etiket: islam

Hasan Aydın’la ‘Postmodern Çağda İslam ve Bilim’ adlı yapıtı üzerine Bilimsel düşünceye karşı ‘Postmodernizm-Din...

0
Hasan Aydın’ın “Postmodern Çağda İslam ve Bilim” adlı yapıtı, geçtiğimiz ay Bilim ve Gelecek Kitaplığı’ndan çıktı. Günümüzün yakıcı tartışmalarını bilimsel bir bakışla ele alan bu önemli kitabı hem tanıtmak hem de tartışmak istedik. OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çebi, dergimiz adına yazar Hasan Aydın’la bir söyleşi gerçekleştirdi. Sayın Çebi ve Sayın […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İslam kültürü doğum kontrolüne engel olur mu?

0
Toplum yaşantısıyla ilgili konularda görüş belirlerken, İslam diniyle ilgili referansların dikkate alınması her geçen gün daha fazla kaçınılmaz hale geliyor. Bu açıdan ele alındığında insan ve toplum sağlığının en önemli belirleyicilerinden olan doğurganlığın kontrol edilebilmesiyle ilgili olarak, İslam dinini referans alan kültürel yaklaşımların değerlendirilmeye alınması, zorunluluk durumuna gelmiş bulunuyor. Ülkemizde İslam diniyle ilgili referansları toplum […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Doğu’dan Batı’ya bilim ve felsefe köprüsü: Endülüs – 1 İbn Bâcce

0
Bilindiği gibi Abbasiler’in Emeviler’e karşı başarılı iktidar mücadelesinde, Abbasiler’in elinden Emevi hanedanlığına mensup yalnızca bir tek kişi kurtuldu. Abdurrahman b. Muaviye b. Hişam adını taşıyan bu hanedanlık mensubu Endülüs’e (bugünkü İspanya) geçerek Endülüs Emevileri Devleti’ni kurdu. Siyasette kötü başlayan çoğu kez hiç de sıcak olarak sürdürülemeyen ilişkiler, kültürel alanda böyle olmadı. Endülüs Emevileri kültürel açıdan […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Anadolu’nun bilinmeyen bilim çağı ve Osmanlı’nın kuruluşundaki rolü Sadru’d Din Konevî ve Ekberiyye hareketi

0
İnsanlık tarihi, buzdağları gibi, görünen, araştırılmış bölümünün altında çok daha büyük bilinmeyenler, araştırılmamış, araştırılamamış temel taşlarından oluşur. Yıllar geçtikçe bilim, bilinmeyenleri örten örtüleri sabırla ayıklar, su yüzüne çıkarır. Türkiye’deki kültür değişmesi sonucu, Arap abecesinin bırakılması, Arapça ve Farsça’nın yaygınlığının yitirilmesi ile, eski eser kitaplıklarında bulunan pek çok bilgi, ancak özel araştırmacıların çabasıyla gün yüzüne çıkmayı […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Tarihsel bir yanılgı olarak geleceği geçmişte arama: Altın çağ ve öze dönüş mitleri  

0
Belli bir çağın değerlerini ve bilgilerini altın çağ nitelemesiyle Tanrı odaklı bir çerçeveye oturtup mutlaklaştırmak, gelişimin önünü açmak değil, Aydınlanmayla birlikte gelen varoluşun devinimini belli bir çağın bilgi ve değerine mahkûm etmektir. İslam dünyası bu yanılgıyı yaşamıştır. İnsanlığın, tarihsel gelişimden esinlenerek çıkarsadığı biricik değer, her şeyi seküler temelleri ışığında kavramaya çalışmak ve her kavrama ediminin […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İslam’da ufak kızlarla evlilik meselesi

0
Altı yaşındaki kızını evlendiren bir babanın yaptığı tartışılıyor. Bu baba, kızını İslami verilere göre evlendirmiştir. Dolayısıyla İslam’la beyni yıkanmış bu gibi kişilere olumsuz bir söz söylemeye hakkımız yoktur. Bu tür olayların yaşanmasını istemeyenlerin, Diyanet’e, ilahiyatlara ve bir bütün olarak dini yapılanmalara karşı tavırlarını ortaya koymaları gerekir. Aslında özelde Kuran ve genelde de İslam’ın kadına bakışıyla […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Sanal ve gerçek üzerine düşünceler İslam’da bir Kopernik Devrimi yapılabilir mi?

0
Sunuş Prof. Dr. Mehmet Dağ’ın “Sanal ve Gerçek Üzerine Düşünceler” başlıklı okuyacağınız makalesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 2003 tarihli 16. sayısında yayınlanmıştır. Başlıktaki “İslam’da bir Kopernik devrimi yapılabilir mi?” ibaresini ve spotu biz koyduk. Sanallık ve gerçeklik sorunu felsefi bir sorun olmakla birlikte bu sorunun dinin kuramsal yönüyle uğraşan ilahiyatçılar için tartışılması özellikle […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Doğu İslam dünyasında Aristocular – 1 Kindî

0
Kindî, İslam dünyasında felsefeye meşru bir zemin hazırlamak ve felsefeyi dinle uzlaştırmak çabasını üstlenen ilk İs­lam düşünürü olma onurunu taşır. Ona göre nereden gelirse gel­sin gerçek gerçektir ve evrendeki en değerli şeydir. Gerçeği bulmak bütün insanların ortak tutkusu olduğuna göre, gerçeği bulandan almak kadar doğal bir şey olamaz. Felsefe bir lüks, zevk için yapılan bir […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Gönüllü çalışanlarımız

Bilim ve Gelecek dergisinin bürosunda çalışanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Gerek yazı işlerini gerekse idari, mali ve teknik işleri bu birkaç kişi üstlenir. Fedakârca çalışırlar, ama tabii ki koca dergiyi birkaç kişi çıkarmıyor. Dergimizin esas sırrı, çevresinde halka halka yer alan çok sayıda gönüllü çalışanının bulunmasıdır. Örneğin ülkemizin çok değerli aydınları ve bilim insanları, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İslâm, Rönesans ve Aydınlanma ilişkisi üzerine eleştirel bir değerlendirme

0
İslam, Rönesans ve Aydınlanma ilişkisi üzerine odaklanan bu makale, üç soruya yanıt bulmaya çalışmakta: İlki, A. Mez, J. L. Kramer, M. Arkoun gibi modern düşünürlerce ileri sürülen İslam Rönesansı deyişini kullanmak ne ölçüde doğrudur? İkincisi, Batı’da Rönesans’ın doğuşunda İslam dünyasından yapılan çevirilerin işlevi ya da işlevleri nelerdir? Üçüncüsü ise, İslam dünyasında Batı’dakine benzer bir bilimsel […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
0

Your Cart