Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Prof. Dr. Hasan Aydın

Prof. Dr. Hasan Aydın

37 HABERLER 0 YORUMLAR

Neden felsefe yaparız?

Prof. Dr. Hasan Aydın Neden felsefe yaparız sorusuna, genel geçer herkesin kabul edeceği bir yanıt vermek hiç de kolay değildir. En azından felsefe tarihi, farklı gerekçelerden yola çıkan birçok felsefe yapma tarzına işaret etmektedir. Fakat buna rağmen, felsefe yapma biçimleri farklı olsa da, insanları felsefe yapmaya yönelten bazı ortak noktalardan söz etmek olasıdır. Felsefe sözcüğünün […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Felsefi Antropolojinin Işığında Hz. Muhammed ve Kuran Üçüncü baskıya önsöz

Hasan Aydın Felsefi Antropolojinin Işığında Hz. Muhammed ve Kuran adlı yapıtın ilk baskısı Eylül 2014'de, ikinci baskısı ise Mart 2018’de yapılmıştı. Genişletilmiş ikinci baskıda, kitabın...

Türk kültüründe tanrı tasarımı

Prof. Dr. Hasan Aydın Atasözleri, deyimler, fıkralar ve güfteler âdeta bir toplumun bilinçaltının dışavurumları gibidir. Bu dışavurumlar, o toplumun insana, topluma, evrene, dine, bilime, felsefeye, sanata vb. nasıl yaklaştığını, onlardan ne anladığını ve onlara ne türden işlevler yüklediğini görmek için önemli ipuçları barındırır. Tarihin imbiğinden süzülerek gelen bu anlayışlarda bir dinamizm de vardır; toplumsal gelişime […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Dinî eğitim mi, laik eğitim mi?

Prof. Dr. Hasan Aydın Eylül-Ekim ayları, yaz tatilinin bittiği, okulların açıldığı, eğitim-öğretim telaşı ve heyecanının yoğun olarak yaşandığı aylardır. Bu heyecan ve telaşa, okul masraflarının...

Evrim karşıtı argümanlar üzerine

Prof. Dr. Hasan Aydın OMÜ Felsefe Bölümü “Evrim, ancak ve ancak yaşamın yeryüzünden tümüyle silinmesi sonucunda durabilir.” (Aykut Kence) Prof. Dr. Aykut Kence (1946-2014) ismi, evrim bilimine ve aydınlanmaya adanmış bir yaşamı ifade eder. Bir biliminsanı olarak o, yaşamı boyunca doğadaki yerimizi, tarihsel süreç içerisinde bulunduğumuz aşamaya nereden ve nasıl geldiğimizi, bir tür olarak nasıl […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

‘50 Soruda Paradokslar’ kitabı üzerine

Prof. Dr. Hasan Aydın OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü  Paradoks (para: öte, farklı, karşıt; doksa: sanı, kanı), sanı ötesi görünen, sezgiye aykırı gelen...

Paradokslarla ilgili özgün, anlaşılır ve “yerli” bir eser: ‘50 Soruda Paradokslar’ kitabı üzerine

Prof. Dr. Hasan Aydın OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Paradoks (para: öte, farklı, karşıt; doksa: sanı, kanı), sanı ötesi görünen, sezgiye aykırı gelen...

Bilginin, değerlerin ve eğitimin İslamileştirilmesi

Prof. Dr. Hasan Aydın Okuyacağınız makale, Hasan Aydın’ın “Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm ve Yansımaları” adlı kitabından (Sentez Yayıncılık, Bursa, Mayıs 2021) alınmıştır. Postmodern düşünürler, farklılık, çok-kültürlülük, görelilik ve perspektivizm adına modern kazanımların tümüne meydan okurlar. Bunu yaparken, modern bilgi ve değerleri ideoloji konumuna indirgeyerek, din, bilim, felsefe, ideoloji, mit, rasyonalizm, irrasyonalizm, hümanizm, anti-hümanizm vb. arasındaki […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Ortaçağda felsefe tasavvuru

Philosophia (felsefe), philia ve sophia sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş, Grekçe bir sözcüktür ve bilgelik sevgisi anlamına gelir. Antik Yunan’da felsefenin önceleri bir doğa araştırması olarak doğduğunu biliyoruz. Nitekim ilk dönem filozoflar, arkhe nedir sorusunun yanıtını aramışlar, arkhe’den şeylerin nasıl meydana geldiğinin rasyonel bir açıklamasını vermeye çalışmışlardır. Sofistler ve Sokrates ile birlikte felsefe, etik ve insani sorunlara […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Tarihsel bir yanılgı olarak geleceği geçmişte arama: Altın çağ ve öze dönüş mitleri  

0
Belli bir çağın değerlerini ve bilgilerini altın çağ nitelemesiyle Tanrı odaklı bir çerçeveye oturtup mutlaklaştırmak, gelişimin önünü açmak değil, Aydınlanmayla birlikte gelen varoluşun devinimini belli bir çağın bilgi ve değerine mahkûm etmektir. İslam dünyası bu yanılgıyı yaşamıştır. İnsanlığın, tarihsel gelişimden esinlenerek çıkarsadığı biricik değer, her şeyi seküler temelleri ışığında kavramaya çalışmak ve her kavrama ediminin […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
0

Your Cart