Ana sayfa Yazarlar … tarafından pesajlar Özer Or

Özer Or

42 PAYLAŞIMLAR 0 YORUMLAR

Bilgelik onu aradığımız yerde olmayabilir

Artık bilgiye internet yardımıyla kolayca ulaşılabildiğini, eski tarz biçimsel ve ezberci öğretime ihtiyaç kalmadığını kabullenmiş olsak da bu “erişime açık” nimete kavuşmuş, aydınlanmış insanlara...

Okurlar ve yazarları

“Yaptığı işi sevenlerin cezbesine her zaman kapılmışımdır” diyor Doğan Hızlan. “Bir edebiyat adamı olarak Mehmet Kaplan” başlıklı denemesinde söylüyor bunu. Öğrencisi olmayanlarda yaygın görünen...

Ulaştırmanın popüler bilimi olur mu?

Bazı konularda kamuoyunun desteğine veya desteği gerekli olmasa bile ilgisine ihtiyaç duyulduğunda, kitlelerin önlerine gelen probleme dair yeterli donanıma sahip olup olmadıkları gibi eskimeyen...

“Paşalar memleketten kaçtı!”

“3, Teşrinisani, 1334”. Ziya Bey’in not defterine attığı tarihle başlıyor zaman içinde yolculuk. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının üzerinden henüz üç gün geçmiş. Yıllardır idareyi bilfiil...

Dinlemeyi sevdiğim yazarlar da var

Söyleşilerin ne zaman ilgimi çekmeye başladığından emin değilim. Lise yıllarımda Aziz Nesin’in röportajlarından derlenen İnsanlar Konuşa Konuşa isimli kitaba hevesle başlayıp, bir yerden sonra...

Cicero’nun Cato’su, Cato’nun yaşlılığı

Yaşlılıkta hiçbir iş yapılamadığını söyleyenlerinse anlamsız konuştukları kanısındadır Cato: “Deniz yolculuğunda kimi direğe tırmanır, kimi güvertede koşuşur, kimi sintineyi boşaltırken, kaptanın dümeni tutarak pupada...

Nasılsın, ne okuyorsun?

“Dünyada en güzel mutluluk, aptallaşmış bir kafayla değil, yorgun da olsa kendi ışığını kendisi arayıp bulan, yavaş yavaş kendini aydınlatabilen, yavaş yavaş eşini, dostunu...

Çeviri kitaptan beklentimiz

Daha evvel çeşitli vesilelerle okurun iyi kitaptan nasıl haberdar olabileceğine, iyi kitapla nasıl karşılaşabileceğine, karşılaştığında onu nasıl ayırt edebileceğine değindiğim oldu. İster kurgu ister...

Bildiğini sanan

Öyle görünüyor ki, çelişkilerini çözmek, çözmüş olma sanısına ulaşmak ya da unutmak için, her bireyin, hatta her toplumun belli bir saçmalık dağarcığına gereksinimi vardır:...

Yazarın defteri / Okurun defteri

Defter notları ya da günlükler, yazarının gözünde yayımlanacak kadar olgunlaşmamış deneme parçacıklarıdır. Yazarın gözünde bir bakıma ‘eksik yazı’lardır. Okurun bu ayrımı yapabilmesi hiç kolay...
0

Your Cart