Ana Sayfa Etiketler Felsefe

Etiket: felsefe

Özcülük ve anakronizm Toplumların ve kavramların evrimini yok saymak

0
Prof. Dr. Hasan Aydın OMÜ Felsefe Bölümü İnsan düşüncesinin tarihsel evrimine bakıldığında, onun temelde birtakım gerçekliklerle ilişki içerisinde kavramlar üretme, kavramlar arası ilişkiler kurma ve üretilen kavramların içeriklerini dönüştürme süreci olduğu görülür. Bu haliyle gerek mitolojik, gerek dinsel, gerekse felsefi ve bilimsel düşünce, nitelikleri farklı olsa da, yeni kavramlar üretme, üretilen kavramlar arasında ilişkiler kurma, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Önce ‘söz’ mü vardı?

Ender Helvacıoğlu Yuhanna İncili şöyle başlar: “Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı.” Saf idealizmi çok güzel ifade eden bir önerme bu: “Önce söz...

Paradokslarla ilgili özgün, anlaşılır ve “yerli” bir eser: ‘50 Soruda Paradokslar’ kitabı üzerine

Prof. Dr. Hasan Aydın OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Paradoks (para: öte, farklı, karşıt; doksa: sanı, kanı), sanı ötesi görünen, sezgiye aykırı gelen...

Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası Amacı ve içeriği hakkında birkaç söz

0
Türk düşünce geleneğinde, Meşrutiyet’ten itibaren Mecmua-i Fünun, Yeni Felsefe Mecmuası, Felsefe Mecmuası, Ceride-i Felsefe, Dergah, Ay­dınlık, Yeni Fikir, Hayat gibi felsefî içerikli pek çok dergiye rastlanır (1). Bunlar arasında Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası, özgün bir yere sahiptir; çünkü Cumhuriyetten sonra yayımlanan ilk felsefe dergileri arasındadır. Modern Türkiye’nin köklü devrimlerle kurulmaya çalışıldığı kritik bir aşamada, 1927-1930 […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Ortaçağda felsefe tasavvuru

Philosophia (felsefe), philia ve sophia sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş, Grekçe bir sözcüktür ve bilgelik sevgisi anlamına gelir. Antik Yunan’da felsefenin önceleri bir doğa araştırması olarak doğduğunu biliyoruz. Nitekim ilk dönem filozoflar, arkhe nedir sorusunun yanıtını aramışlar, arkhe’den şeylerin nasıl meydana geldiğinin rasyonel bir açıklamasını vermeye çalışmışlardır. Sofistler ve Sokrates ile birlikte felsefe, etik ve insani sorunlara […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Tarihsel bir yanılgı olarak geleceği geçmişte arama: Altın çağ ve öze dönüş mitleri  

0
Belli bir çağın değerlerini ve bilgilerini altın çağ nitelemesiyle Tanrı odaklı bir çerçeveye oturtup mutlaklaştırmak, gelişimin önünü açmak değil, Aydınlanmayla birlikte gelen varoluşun devinimini belli bir çağın bilgi ve değerine mahkûm etmektir. İslam dünyası bu yanılgıyı yaşamıştır. İnsanlığın, tarihsel gelişimden esinlenerek çıkarsadığı biricik değer, her şeyi seküler temelleri ışığında kavramaya çalışmak ve her kavrama ediminin […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

‘İlkçağdan Ortaçağa Doğa Tasarımları ve Nedensellik’ kitabı üzerine

Hasan Aydın ile söyleşi Söyleşi: Ender Helvacıoğlu Neden-sonuç ilişkisinin yadsınması, bunun yerine ara-neden olarak Tanrı’nın anlık yaratımının ikamesi doğal olgular arasındaki ilişkiyi askıya aldığı gibi, insan ve eylemleri arasındaki nedensel ilişkinin de askıya alınmasına yol açar. İnsan ve eylemleri arasındaki ilişkiyi askıya almak, kaderciliğe yol açmak, insanı yok saymak, insanlardaki kendine güven ve üretme hırsını […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Gülmenin farklı yüzleri

Plessner’e göre gülmede, beden bir anlığına zihnin boyunduruğundan kurtulur. Bunu başarabilmesinin nedeni, zihnin gülme anından hemen önceki durumla kolay kolay baş edememesidir. Gülmeye ilişkin...

Rousseau’nun doğal durum anlayışı İnsan nasıl bozuldu? Nasıl düzelir?

0
Rousseau doğal durumu ele alırken tüm bireylerin benzer koşullarda yaşadığı, henüz yozlaşmamış ilk insanı konu edinir. İnsanı toplumdan yalıtık bir varlık olarak ele alıp onun temel özelliklerini verirken kendi toplum anlayışını daha iyi açıklayabilmeyi amaçlar. Modern toplumun sıkıntılarını apaçık görebilen Rousseau’nun doğal durumu ortaya koymaktaki hedefi bu sıkıntıları giderecek yönleri tartışacak zemini hazırlamaktır. Bu anlamda […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Doğu İslam dünyasında Aristocular – 1 Kindî

0
Kindî, İslam dünyasında felsefeye meşru bir zemin hazırlamak ve felsefeyi dinle uzlaştırmak çabasını üstlenen ilk İs­lam düşünürü olma onurunu taşır. Ona göre nereden gelirse gel­sin gerçek gerçektir ve evrendeki en değerli şeydir. Gerçeği bulmak bütün insanların ortak tutkusu olduğuna göre, gerçeği bulandan almak kadar doğal bir şey olamaz. Felsefe bir lüks, zevk için yapılan bir […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
0

Your Cart