Ana Sayfa 51. Sayı İbn Rüşd’de nedensel zorunluluk bağlamında irade özgürlüğü sorunu

İbn Rüşd’de nedensel zorunluluk bağlamında irade özgürlüğü sorunu

Bu makale, Tanrı’nın saltık kudretini koruma ve mucizeyi temellendirme adına nedensel ilişkinin zorunluluğunu yadsıyan Gazzâlî ve öncüsü Eş’arîler karşısında, nedensel zorunluluğu onaylayan ve savunan İbn Rüşd’ün bu zorunluluk içerisinde insanın irade özgürlüğünü nasıl temellendirdiğini; daha açık bir deyişle, temellendirip temellendiremediğini göstermeye çalışmaktadır.

36
Batıda Averroes diye tanınan İslam düşünürü İbn Rüşd (öl. 1198).

İslam’ın klasik çağında, İslam filozoflarıyla İslam kelâmcıları, özellikle Eş’arîler arasında yaşanan en temel tartışmalardan birisi Tanrı-evren ilişkisi bağlamında ortaya çıkan nedensellik sorunudur. Tartışmalar irdelendiğinde sorunun dört temel konuyla ilişki içerisinde ele alındığı görülür. İlki, Tanrı’nın kudretinin nasıl yorumlanacağı; ikincisi, nedensel ilişkinin zorunlu olup olmadığı; üçüncüsü, mucizenin imkanı; dördüncüsü ise insanın irade özgürlüğünün nasıl temellendirileceğidir. Kimi […]

Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
Önceki İçerikHasan Aydın’la ‘Postmodern Çağda İslam ve Bilim’ adlı yapıtı üzerine Bilimsel düşünceye karşı ‘Postmodernizm-Din ittifakı’
Sonraki İçerikBir uzlaşmanın tarihçesi Türk Sağı, devlet ve AKP