Ana Sayfa Etiketler Hasan aydın

Etiket: hasan aydın

Özcülük ve anakronizm Toplumların ve kavramların evrimini yok saymak

0
Prof. Dr. Hasan Aydın OMÜ Felsefe Bölümü İnsan düşüncesinin tarihsel evrimine bakıldığında, onun temelde birtakım gerçekliklerle ilişki içerisinde kavramlar üretme, kavramlar arası ilişkiler kurma ve üretilen kavramların içeriklerini dönüştürme süreci olduğu görülür. Bu haliyle gerek mitolojik, gerek dinsel, gerekse felsefi ve bilimsel düşünce, nitelikleri farklı olsa da, yeni kavramlar üretme, üretilen kavramlar arasında ilişkiler kurma, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Türk kültüründe tanrı tasarımı

Prof. Dr. Hasan Aydın Atasözleri, deyimler, fıkralar ve güfteler âdeta bir toplumun bilinçaltının dışavurumları gibidir. Bu dışavurumlar, o toplumun insana, topluma, evrene, dine, bilime, felsefeye, sanata vb. nasıl yaklaştığını, onlardan ne anladığını ve onlara ne türden işlevler yüklediğini görmek için önemli ipuçları barındırır. Tarihin imbiğinden süzülerek gelen bu anlayışlarda bir dinamizm de vardır; toplumsal gelişime […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Dinî eğitim mi, laik eğitim mi?

Prof. Dr. Hasan Aydın Eylül-Ekim ayları, yaz tatilinin bittiği, okulların açıldığı, eğitim-öğretim telaşı ve heyecanının yoğun olarak yaşandığı aylardır. Bu heyecan ve telaşa, okul masraflarının...

‘50 Soruda Paradokslar’ kitabı üzerine

Prof. Dr. Hasan Aydın OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü  Paradoks (para: öte, farklı, karşıt; doksa: sanı, kanı), sanı ötesi görünen, sezgiye aykırı gelen...

İbn Rüşd’de nedensel zorunluluk bağlamında irade özgürlüğü sorunu

0
İslam’ın klasik çağında, İslam filozoflarıyla İslam kelâmcıları, özellikle Eş’arîler arasında yaşanan en temel tartışmalardan birisi Tanrı-evren ilişkisi bağlamında ortaya çıkan nedensellik sorunudur. Tartışmalar irdelendiğinde sorunun dört temel konuyla ilişki içerisinde ele alındığı görülür. İlki, Tanrı’nın kudretinin nasıl yorumlanacağı; ikincisi, nedensel ilişkinin zorunlu olup olmadığı; üçüncüsü, mucizenin imkanı; dördüncüsü ise insanın irade özgürlüğünün nasıl temellendirileceğidir. Kimi […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Hasan Aydın’la ‘Postmodern Çağda İslam ve Bilim’ adlı yapıtı üzerine Bilimsel düşünceye karşı ‘Postmodernizm-Din...

0
Hasan Aydın’ın “Postmodern Çağda İslam ve Bilim” adlı yapıtı, geçtiğimiz ay Bilim ve Gelecek Kitaplığı’ndan çıktı. Günümüzün yakıcı tartışmalarını bilimsel bir bakışla ele alan bu önemli kitabı hem tanıtmak hem de tartışmak istedik. OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çebi, dergimiz adına yazar Hasan Aydın’la bir söyleşi gerçekleştirdi. Sayın Çebi ve Sayın […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Aydınlanma bağlamında türban tartışmaları

0
Aydınlanma, Kant’ın meşhur söylemiyle, “İnsanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır.” Bu ergin olmayış durumu, aslında, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanmayışıdır. Kant’a göre insan bu ergin olmayışa kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedeni de aklın kendinde değil, fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Prof. Dr. Hasan Aydın ile söyleşi Türkiye’de felsefenin dünü, bugünü ve yarını

0
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın ile Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye’de felsefenin dünü, bugünü ve yarını üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşide, 100 yıllık süreçte felsefe alanında neleri başardık, neleri başaramadık, bir felsefe geleneği/gelenekleri yaratabildik mi, filozoflar yetiştirebildik mi, felsefe alanında ne türden sorunlar var vb. […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Ortaçağda felsefe: farklı gelenekler ve temel karakteristikler

0
Ortaçağ felsefesi kendi içinde dört ayrı geleneği barındırır. Bunlar, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm olmak üzere üç tek-tanrılı dinin yaygın olduğu kültür atmosferinde yeşerir. Dolayısıyla, ortaçağ nitelemesinin, Antik Yunan’da ortaya çıkan felsefenin, üç tek-tanrılı dinin egemen olduğu kültür atmosferinde yetişen düşünürler tarafından alımlanmasına gönderme yaptığını söylemek olasıdır. Tarihsel bakımdan Ortaçağ, Avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Deprem, din ve teodise

0
Deprem gibi doğal felaketleri Tanrı ile ilişkilendiren, insanî kötülüğe ya da dinsel buyrukları çiğnemeye veyahut günaha karşı tanrısal bir ceza veya ilahi bir uyarı yahut imtihan olarak gören bakış açısının kökleri nelerdir? Hangi paradigmanın ürünüdür? Ve bu paradigma, felsefî ve teolojik bakımdan ne türden sorunlara yol açmaktadır? Deprem, yer sarsıntısı veya halk arasındaki deyişle zelzele, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
0

Your Cart