Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Ergi Deniz Özsoy

Ergi Deniz Özsoy

33 HABERLER 0 YORUMLAR

Evrimsel Biyolojinin Türkiye çıkartması

0
2009 yılı evrimsel biyoloji açısından önemli bir yıl olacak, zira gelecek yıl Darwin’in anıtsal, bilimin doğal olguları açıklama biçimi olarak kabulünün son çivisini perçinleyen magnum opus’u Türlerin Kökeni’nin yayımlanışının 150. yılını kutlayacağız. Köken’den günümüze geçen 150 yıla baktığımızda, hem evrim-bilim karşıtlığının, hem onun kadar zararlı kaba pozitivist, evrimsel biyolojiyi avamlaştıran bir çeşit toplum mühendisliğinin yarattığı […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Doğa nasıl seçiyor? – 2 Seçilimin algısının doğal karmaşıklığı

0
Doğal seçilimi tanımlayan bir önceki yazımızı seçilimin karmaşıklığını vurgulayarak bitirmiştik (“Doğa nasıl seçiyor-1, Kavramsal ve genetik tanımlama”, Bilim ve Gelecek, Ekim 2007). Yazımızın bu ikinci bölümünde, seçilimin içerdiği karmaşıklığı yaratan biyolojik nedenleri -ancak yine bu nedenlerin başlı başına ayrıntılı kuramsal yapıları olduğunu göz önüne alarak- özetle vermeye çalışacağız. Geçen yazımızda, hatırlanacağı üzere, doğal seçilimi genetik […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Genetik bilimi ‘ırk’ kavramını reddediyor DNA’mızın deri rengi yok!

0
İnsan toplulukları beşeri coğrafyası yüzyıllardır, aralarında geçiş yokmuş izlenimi olan “ırklar” temelinde algılanır. Bu algı, toplumsal hafızaya çöreklenen yabancı düşmanlığını ve sınıfsal önyargıları günümüzde...

Yaratılışçı safsatalara yanıt Evrim’i kavramanın önemi

0
Biyolojide baktığınız zaman oldukça heterojen bir yapı görüyoruz. Çok sayıda veri vardır, hücreye baktığınızda açıklamanız gereken çok şey görürsünüz, biyokimya diye koskoca bir alan var, fizyoloji, genetik, sınıflandırma diye alanlar var… Dolayısıyla, biyolojik ilişkileri ve hücrenin durumunu, bir biyokimyasal metabolik yol ağının oluşumunu, niye öyle olduğunu, niye enerjinin kompartımanlar şeklinde bir akış içerisinde dönüştürüldüğünü anlamak […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Ömer Seyfettin’deki Darwin

0
1839’da Tanzimat Fermanı ile resmi başlangıcını yapmış olan Türk modernleşmesi (1) Jön Türk’lerin genellikle Fransız ağırlıklı entelektüel kaynaklardan beslenmesi ve İttihat Terakki kadrosunun düsturu...

İkiayaklılığın insana özgülüğü, evrimin olmadığını mı kanıtlıyor?

0
Yaratılışçıların iddiası: İkiayaklılık insana özgülüğüyle, evrimin olmadığının kanıtıdır. Bilimin yanıtı: İkiayaklılığın evrimi net bir biçimde izlenmektedir. “İkiayaklılık insana özgülüğüyle insanın evrimleşmediğinin kanıtıdır. İkiayaklılığın evrimi hiçbir zaman...

Evrimsel biyolojinin tarihsel serüveni – 1

0
Fisher, anıtsal eseri Doğal Seçilimin Genetik Kuramı’nda, evrimsel bir fikir çerçevesinden tamamen ayrık olarak, istatistik ve matematiğin güçlü argümanlarını kullandığı, insan toplumlarının doğum ve ölüm oranlarına ilişkin klasik yaklaşımlara ait parametreleri Mendel genetiği çerçevesinde ele aldığı bir genetik değişkenlik profili üzerine bir seçilim modeli kurar. “Doğal Seçilimin Temel Kuramı” olarak bilinecek ve yerleşecek bir yaklaşımdır […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Türkiye’nin evrimle imtihanına kısa bir bakış

0
Türkiye’deki evrimsel biyoloji birikimi hangi düzeydedir? Evrimsel biyolojinin Türkiye’deki algılanma biçimlerinin tarihsel kökleri nerede yatmaktadır? Darwin ve evrim kuramı bu coğrafyaya nasıl girmiştir? Cumhuriyet tarihinin çeşitli dönemlerinde nasıl yaklaşımlar oluşmuştur? Kısacası, dünyada evrimsel biyoloji çağı yaşanırken, biz nereden nereye geldik?  Büyük evrimci Theodozius Dobzhansky’nin, 20. yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna doğru, genetiğin temel sorunsallarını sonraki on […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Doğa nasıl seçiyor – 3 DNA düzeyindeki seçilimi saptamak Var olan genetik...

0
  DNA dizilerindeki farklılıklardan genler üzerindeki seçilimi tanımlayabilmemiz artık mümkün ve kolaylaşmış durumdadır diyebiliriz. Ancak temel sorun, çözüme doğru çok önemli bir adım atılmış da...
Richard C. Lewontin

Bir Lewontin bibliyografyası denemesi

0
Richard Lewontin külliyatı, yaklaşık 400 civarında; evrimsel biyolojik makaleler, kitaplar, kitap eleştirileri, ekonomi-politik makaleler, yarı-popüler makaleler ve polemiklerden oluşan devasa bir üretimi kapsıyor. Lewontin’in...
0

Your Cart