Ana sayfa Etiketler Aydınlanma

Etiket: aydınlanma

Yeni bilimsel kavrayışa geçişte Bacon’ın yeri ve önemi

0
Bacon, çok basit ama çok anlaşılır bir benzetmeyle karıncanın ve örümceğin karşısına arıyı koydu. Filozoflar deneyci ve dogmacı olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Karıncaya benzeyen...

Bilim ve Gelecek 10 yaşında: ‘Aydınlanmanın kalesiyiz; ama artık kaleden çıkma zamanı…’

Bilim ve Gelecek’in bütün ömrü AKP iktidarı altında geçti. Zorlu bir dönemdi; bilimsel düşünce ve bilim de saldırı altındaydı. Bu dönemde Bilim ve Gelecek’i...

Aydınlanma mücadelesinde önemli bir adım: I. M. Seçenov’un “Beynin Refleksleri” kitabı

0
Beyin ve davranış araştırmalarında çığır açmış olan İvan M. Seçenov’un “Beynin Refleksleri” adlı eseri materyalist görüşler içerdiği, kiliseye karşı olduğu ve insan iradesini yok...

AYKUT KENCE’NİN ARDINDAN…

Yitirdiğimiz çok değerli ve kahraman bir biliminsanı: Aykut Kence Benden on yaş kadar küçük olan Aykut Kence dostumla tanışmam, 1970’lerin ortalarına rastlıyor olabilir. Daha sonra,...

Aykut hocamızın yaşamı üzerine: Çağdaş bir aydınlanma savaşçısı

Aykut Kence aklın, bilimin ve doğa bilimlerinin en önemli kuramı olan evrim kuramının nasıl savunulması gerektiği konusunda örnek ve yol gösterici bir bilimcidir. Aydınlanmanın...

Aydınlanmak ne demektir?

0
Aydınlanmış insan kavgacıdır: hesap sorar tartışır eleştirir, gerektiğinde başını derde sokar. Aydınlanmışlık korkuyu büyük ölçüde giderir ya da en azından ussal bir çizgiye oturtur....

İslam kültüründe felsefenin krizi ve aydınlanma sorunu

0
İslam’ın klasik çağında felsefenin krize girmesine yol açan iç ve dış nedenler, felsefenin otonom varlığını korumasına engel oluşturdu, kelâm ve Gazzâlî’nin elinde Sünnileşen tasavvuf...

Modern Türkiye tarihyazımında süreklilik-kopuş

0
Türkiye’nin geçirdiği dönüşümün, bir ucu evrensellik diğer ucu tikellik olan bir skalada bu iki ucun birbiri ile sağlıklı ilişkisi kurularak değerlendirilmesi ihtiyacı oldukça yakıcıdır. Böyle bir yöntemsel yaklaşım ile, bu tarihsel deneyimdeki sınıfsal temel ve siyasal etkinlikler arasındaki eşitsiz gelişimin analizi ve bu gelişmenin ortaya çıkardığı çelişkiler üzerine odaklanılabilir. Böylesi bir bütünlük içinde ele alındığında […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
Yaratılış

Modern bilime yönelik eleştiriler bağlamında din-bilim ilişkisi

0
Modern bilim paradigmasının kimi öğeleri elbette eleştiriye açıktır. Ne var ki, postmodern bilim anlayışını savunanlar, öyle görünüyor ki, neoliberal dünyanın sloganı olan “her şey...
Einstein

Bilimsel kuşkunun ve eleştirinin değeri, postmodernist dinsel inancın değersizliği üstüne

0
Dinsel düşünüşle bilimsel düşünüş hiçbir noktada çakışmaz, hiçbir biçimde uzlaştırılamaz. Bilim “maddeyi”, maddesel varlıkları olan canlıları konu alır. Din daha çok maddesel varlıklarının bulunmadığı...
0

Your Cart