En hakiki yol gösterici bilim değil mi?

0
Bu sayıda çok temel bir konuyu kapak yaptık: Bilim ile din uzlaşır mı? Çok değerli üç bilim insanı, Alâeddin Şenel, Yaman Örs ve Hasan...

Bilim ve Gelecek Kitaplığı, Cemal ve Ahmet öğretmenler

0
Bilim ve Gelecek Kitaplığı, üç önemli kitap ile yayın hayatına başladı. Cemal Yıldırım’ın “Bilimin Öncüleri” ve “Evrim Kuramı ve Bağnazlık” adlı kitapları ile Ahmet...
Yaratılış

Modern bilime yönelik eleştiriler bağlamında din-bilim ilişkisi

0
Modern bilim paradigmasının kimi öğeleri elbette eleştiriye açıktır. Ne var ki, postmodern bilim anlayışını savunanlar, öyle görünüyor ki, neoliberal dünyanın sloganı olan “her şey...
Einstein

Bilimsel kuşkunun ve eleştirinin değeri, postmodernist dinsel inancın değersizliği üstüne

0
Dinsel düşünüşle bilimsel düşünüş hiçbir noktada çakışmaz, hiçbir biçimde uzlaştırılamaz. Bilim “maddeyi”, maddesel varlıkları olan canlıları konu alır. Din daha çok maddesel varlıklarının bulunmadığı...
Yaman Örs

Prof. Dr. Yaman Örs ile söyleşi ‘İnancını, biliminden uzak tut!’

Bir bilim insanı, akademisyen, araştırmacı, aydın, genelde de az çok düşünen bir insan için tek bir yol vardır: bilimin yanında olmak. “İsteyen istediğini tercih...
Erdal İnönü

Erdal İnönü’nün akademisyenliği ve fizik çalışmaları

0
Erdal İnönü her zaman, her yerde soyadı ve unvanlarıyla değil, sadece Erdal Bey olarak anıldı. En yüksek idareciden öğrencilere, bölümdeki görevlilere kadar herkesten aynı...
Erdal İnönü

Erdal İnönü’nün bilim tarihi çalışmaları

0
Hazırladığı temel bilimlerle ilgili bibliyografyalarıyla ülkemizde bibliyografya olmadan bilimsel çalışma olamayacağı bilincine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Bilim tarihiyle ilgili analizlerinden hareket ederek uygarlık tarihinde...
Erdal İnönü

Erdal İnönü ile söyleşi: Türkiye nasıl bilim üretir?

0
*Dergimizin Mayıs 2004 tarihli 3. sayısı için, Wigner Madalyası’nı kazandığı yeni açıklanmış bulunan Sayın Erdal İnönü ile bir söyleşi yapmıştık (“50 yıl sonra gelen...
Mübeccel B. Kıray

Mübeccel B. Kıray’ın ardından…

0
Mübeccel Kıray’ın Türkiye’de sosyolojinin bir bilim olarak gelişmesine katkısı iki eksende ele alınabilir. Birinci eksen Kıray’ın benimsediği bilimsel ve metodolojik yaklaşımlara bağlı olarak ürettiği...
İbn Tufeyl ve Hayy b. Yekzân

Doğu’dan Batı’ya bilim ve felsefe köprüsü: Endülüs – 2 İbn Tufeyl ve Hayy b....

0
Sakin bir yaşam süren İbn Tufeyl oldukça az yazan bir düşünürdür. Öğrencisi Bitrûci ve ünlü İbn Rüşd, onun özgün bazı astronomik görüşlerinden söz ederler....
- Advertisement -
0

Your Cart