test

İç/dış göçler ve siyaset

0
Ender Helvacıoğlu Son 50 yılda Türkiye’nin toplumsal yapısındaki en çarpıcı gelişme kent-kır oranındaki değişimdir. 1970’te halkın yüzde 61,5’u köyde yaşarken kentlerde yaşayanların oranı yüzde 38,5 idi (bu oran 1950’de 75’e 25). 2022 yılında ise köyde yaşayanlar yüzde 17,3, orta yoğun kentlerde yaşayanlar yüzde 14,8, yoğun kentlerde yaşayanlar ise yüzde 67,9. Bu çarpıcı değişim 70’lerde başlıyor, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Uygarlığın turnusol kâğıdı: Gazze

0
Ender Helvacıoğlu İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları bir kez daha dünyayı ikiye böldü. Faşist Netanyahu yönetimindeki İsrail devletinin saldırılarını protesto edenlerle bu saldırıları destekleyenler olarak. İnsanlık Batılılar ve Doğulular olarak mı, Müslümanlar ve diğerleri olarak mı ikiye bölündü, yoksa emperyalistler ve halklar olarak mı? Başlangıçta, saflaşmaya ilişkin ilk iki formülasyon daha güçlü gibiydi. Ama çok kısa […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyet savaşları

Ender Helvacıoğlu 100 yıl önce, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleri ile birlikte yeni bir devlet kurduk, yeni bir vatan oluşturduk, bir ulus olma ve bir...

Beşinci yılımıza girerken…

Elinizdeki sayı ile birlikte Bilim ve Gelecek beşinci yılına girmiş bulunuyor. 49 aydır hiç aksatmadan bu dergiyi okuyucularımızın eline ulaştırmış olmaktan dolayı gururluyuz. Tabii bu gurur, dergi emekçilerinin yanı sıra, Bilim ve Gelecek okurlarının, değerli yazar kadrosunun, eleştirilerini, önerilerini ve katkılarını esirgemeyen dostlarımızındır. İnsanlar gelip geçicidir, bizler olur muyuz bilinmez, ama bu derginin 10. yılına […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Irkçılık ve etnik milliyetçilik bilimsel olarak da çürütüldü

0
Elinizdeki derginin kapak dosyası son derece önemli. Önemi sadece oldukça yeni bir bilim dalını (popülasyon genetiği) ve bu bilim dalının ortaya koyduğu bilimsel bulguları gündeme getirmesinden kaynaklanmıyor. Toplumların geçmişine, birbirleriyle olan ilişkilerinin niteliğine dair bu bilimsel bilgilerin ideolojik ve politik yansımaları da var. Alışılageldik bazı davranış biçimlerini, bazı ideolojileri, politik tutumları ve tarih kurgularını alt […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Sol’un baharı

0
“Turuncu devrim” kavramı 1990’lardan sonra siyaset literatürüne girdi. Doğu Bloğu çöküp Soğuk Savaş bittikten sonra, daha önce bir şekilde emperyalist-kapitalist sistemin dışında kalmış ülkelerin, yeni gelişen küresel sermayenin sömürüsüne ardına kadar açık bir yapıya kavuşturulması hedefiyle yapılan girişimlerin genel adıydı. Küresel sermayenin Yeni Dünya Düzenini tesis etme “devrimleri”nin rengi turuncuydu. Hatta kavramın içeriği daha da […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Din kime lazım, laiklik kime?

0
En sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim: Laikliği, “din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması” olarak tarif eden anlayış, bırakın ülkemizin büyük aydınlanma sorununu, türban sorununu bile çözmekten acizdir. Laiklik mücadelesinin bu mevziden verilmesi, aslında bir kandırmacadan ibaret. Türkiye’de türbanı bahane ederek demokrasi havariliğine soyunanların, demokrat olmadıklarını çok iyi biliyoruz. Öte yandan -aynı şeyi tersten bahane ederek- […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Başıboş modernite

0
Son 25-30 yıllık süreci (ve devamını) “geri düşüş”, “yeni ortaçağ” gibi tanımlarla açıklamayı -ilk bakışta gerçek gibi görünseler de- doğru bulmuyorum. İçinde bulunduğumuz dönemi,...

Türkiye’nin temel soruları

0
Türkiye, toplumbilimciler, siyaset bilimciler ve tarihçiler için müthiş bir laboratuvar. Büyük sorularımız var ve büyük yanıtları bekliyor. Öyle bir enkazla karşı karşıyayız ki, yönümüzü...

Yıkımın faturası kime kesilecek?

6 Şubat günü yaşanan çifte deprem bir anda Türkiye’nin sisteminin net bir fotoğrafını çekti. Artık fay hatlarını ve yapı-inşaat prensiplerini tartışmanın fazla bir anlamı...
- Advertisement -
0

Your Cart