Ekim Devrimi’nin bilimin gelişmesine etkisi

0
Sovyet bilim politikası yedi ana unsurdan oluşuyordu: 1) Merkezi planlama, 2) Bilimin her alanında çalışma yapılması, 3) Temel bilimlerle uygulamalı bilimler arasında denge sağlanması, 4) Yeni araştırma alanları ve buna bağlı olarak yeni bilim alanları yaratılması, 5) Bilimle toplum arasında ilişki kurulması, bilimin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi, 6) İşgücünün coğrafi anlamda dengeli dağılımı, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 6 aylık e-dergi aboneliği or 1 yıllık e-dergi aboneliği.

Modernizm, avangard ve Ekim Devrimi

0
Rus Avangard hareketi iki ana akım üzerinden şekillendi: Konstrüktivistler ve Fütüristler. Her iki akımın öncü sanatçıları 1920’de Bauhaus’un Rusya’daki kardeş okulu olan Vkhutemas’ı kurdular. Vkhutemas 1920 yılında ilk rektörü Kandinsky ile kurulduğunda, Mayakovski, Tatlin, Vesnin, Ladosski, Lissitzki, Rodçenko, Stepanavo, Golbnika gibi Avangard sanatçılar bu okulda bir araya geldi. Kadın sanatçı öğretim görevlisi sayısı 1500’dü. Sanat […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 6 aylık e-dergi aboneliği or 1 yıllık e-dergi aboneliği.

Bilim ve Gelecek Ankara Bürosu’ndan yeni döneme merhaba

Bilim ve Gelecek dergisinin Çankaya 100. Yıl’daki Ankara Bürosu 21 Ekim günü Prof. Dr. Bayram Tekin ile yeni sezonun ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Bayram Tekin’in konuşmasından önce söz alan dergi yazarlarında Ertan Sinan Şahin, Bilim ve Gelecek dergisiyle yayınlarının tarihinden ve içeriğinden söz etti. Dergi bürosunun yaptığı etkinliklerden de bahseden Şahin’in ardından Bayram Tekin’in konuşması başladı. […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 6 aylık e-dergi aboneliği or 1 yıllık e-dergi aboneliği.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Türkiye’nin ilk Astrobiyoloji Konferansı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Amatör Astronomi ile Biyoloji ve Genetik Topluluklarının ortak girişimleri ile 18 Kasım tarihinde Türkiye’nin ilk Astrobiyoloji temalı popüler bilim konferansı gerçekleşecek. Astrobiyoloji, kabaca Dünya-dışı yaşamı inceleyen bilim dalıdır. Evrende gerek moleküler, gerekse akıllı yaşam arayışları astrobiyolojinin şu anki çalışma alanına girer. Biyolojiden kimyaya, felsefeden astronomiye kadar pek çok farklı disiplindeki […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 6 aylık e-dergi aboneliği or 1 yıllık e-dergi aboneliği.

1 saniyede matematik!

0
Bir kümeste 100 civciv halka şeklinde ve huzur içinde otururlarken aniden birbirlerini gagalamaya başlarlar. Her bir civciv solundaki veya sağındaki  civcivi gagaladığına göre kaç...

“Aşiret” ne anlatır?

Alan çalışması süresince ikamet ettiğim Bedar’da (Siirt ili Pervari ilçesine bağlı, Türkçeleştirilen ismi Beğendik olan belde) akrabalık, soy terimleri ile bu temelde kan bağına dayalı ve fakat son derece değişken durumdaki ekonomik, sosyal ve siyasal ittifakları tanımlayan kavramlardan sırasıyla (en alt birimden en üst tanıma kadar) “hane < mal < babik < aşiret” tespit ettiğimi […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 6 aylık e-dergi aboneliği or 1 yıllık e-dergi aboneliği.

Kapital Rusya’da

0
Kapital’in Rusçaya çevrilmesi fikri, halkı bilgilendirerek eşitlik uğruna mücadele etme isteği uyandırmaya çalışan, bu amaçla yabancı yayınları çevirip Rusya’da yayımlayan “Rublev Derneği”nden kaynaklanır. Kapital, Çarlık sansüründen, “anlaşılmaz” bir metin olduğu gerekçesiyle geçer. Marx ve Engels, özellikle Narodniklerin yönelttiği sorularla Rusya devriminin yol haritası konusundaki tartışmalara dahil olurlar. F. A. Sorge’a yazdığı 5 Kasım 1880 tarihli […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 6 aylık e-dergi aboneliği or 1 yıllık e-dergi aboneliği.

Kitapçı Rafı – 165

Kültür ve Toplum 1780-1950 - Raymond Williams, Çev. Uygur Kocabaşoğlu, İletişim Yayınları, 2017, 501 s. Raymond Williams, 1958’de basılan ve kültürel çalışmalar disiplininin kurucu eseri olan...

Yapay zekâ, şempanze ve insan iletişimlerinin kökenleri ve dil

0
Geçtiğimiz ay şöyle bir haber düşmüştü gündeme: “Facebook mühendisleri, üzerinde çalıştıkları yapay zekânın fişini çekti.” Olayı böyle duyunca sizin de gözünüzün önünde ister istemez...

Şenlikli Toplumun Mimarları

0
Beni az çok tanıyanlar bir süredir “gülmek nedir?” sorusu üzerine çalıştığıma aşinadır. Hatta “yeter!” diyenler de var. En azından şimdilik, benim dünyayla kurduğum ilişkinin...
- Advertisement -
0

Your Cart