Kitapçı Rafı – 125

İlk Üç Dakika - Steven Weinberg, Çev. Zekeriya Aydın, Zeki Aslan, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2014, 224 s. Büyük Patlama Kuramı’nın ilk birkaç dakikası temel parçacıklar fiziğine...

Stuxnet ve uluslararası hukuk: Bir siber saldırının anatomisi

0
Stuxnet dava süreciyle ilgili birçok belirsizlik bulunuyor. İran gerçekten bu siber saldırıyı mahkemeye taşıyacak mı; mahkeme bu davayı kabul edecek mi; eğer dava görülecek...

Anaksimandros devrimi

0
Miletli Anaksimandros’un düşüncelerinin, bilim anlayışının ve kozmolojide yol açtığı büyük kavramsal değişimin etkileri günümüzde de sürmektedir. Carlo Rovelli irrasyonalizm ve dini düşüncenin yeniden yükselişe...

Vezüv’ün aldığı can: Plinius

0
Bilimsel merakı ve olayı yerinde inceleme isteği kendisini harekete geçirmişti. Yeğenine göre onun enerjisi her şeyin üstesinden gelebilirdi ancak Vezüv’ün yok edici gücü karşısında...

Ortaçağ’ı Yeniçağ’a bağlayan koşullarda Güzel Philippe’in çabaları

0
Güzel Philippe ulusal devletin kurulması yönündeki geçiş döneminde yaptığı önemli işlere rağmen çok sevilmedi. Şiddete olan eğilimiyle, içten pazarlıklı oluşuyla hatta sinsiliğiyle, kinciliğiyle intikamcılığıyla,...

Bilim sosyolojisi mi, inanç sosyolojisi mi?

0
Bilim sosyolojisi en sade tanımıyla, bilimsel bilginin kendisinin, üreticilerinin, üretim alanlarının ve süreçlerinin bilgi sosyolojisinin kapsamına sokulmasıdır. Diğer bir ifadeyle, bilimin tüm sigortalarını...

Bir bilim skandalı: Schön vakası

0
Bir biliminsanının karşılaşabileceği en ciddi eleştirilerden biriyle yüz yüze Schön. Verilerin tahminlere uygun şekilde değiştirilmesiyle suçlanıyor. Nasıl utanç verici bir durum olduğunu varın siz...

Dalgalara karşı: Hayal Molaları

0
Yıllardır düşünce ve yazın eserlerini yetkin çevirileriyle Türkiyeli okurla buluşturan Şemsa Yeğin bu kez de Hayal Molaları- İstanbul’un Bir Köyünden Edebiyat Dünyası’na isimli otobiyografisi...

Sosyolog ve Tarihçinin Karşılaşması: Bourdieu Chartier’nin Sorularını Yanıtlıyor

0
Türkçeye Zuhal Karaca tarafından çevrilen Sosyolog ve Tarihçi, Açılım Kitap tarafından Şubat ayında yayımlandı. Kitap birbirinin devamı niteliğinde beş uzun söyleşiden oluşuyor. 1988 yılında...

En İyi Matematik Yazıları

0
En İyi Matematik Yazıları, bir senenin matematikle bir şekilde ilintili yazılarının bir seçkisi. Princeton Üniversitesi yayınlarından çıkan bu yıllık antoloji (The Best Writting on...
- Advertisement -
0

Your Cart