“Başka dünyalar” var mı? Çoklu Evrenler veya Paralel Evrenler 

Büyük Patlama kuramı büyük olasılıkla başka evrenlerin varlığını da zorunlu kılmaktadır. 1957’den bu yana sık sık karşımıza çıkan Çoklu Evrenler kavramı, Büyük Patlama’nın yanı sıra, diğer fizik problemlerine de bir çözüm sağlamaya adaydır. Henüz elimizde bunlarla ilgili kanıtlar yok. Ama Çoklu Evrenler (popüler deyişle Paralel Evrenler) varsa, bu, çözüm bekleyen birçok soruya yanıt verecek.  Her […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Irk, ulus, millet, milliyet… Kavramları düşünmek, kavramlarla düşünmek

0
Ulusal sorun üzerinden açılan Pandora’nın Kutusu’ndan ortalığa sayısız kavram saçılmış durumda ve bu saçılma beraberinde haliyle bir karmaşayı da getiriyor. Bu yazıda, ulusal sorunu kavramlar üzerinden okumaya, daha anlaşılabilir olması adına ise her kavramı “Türklükle” ilişkilendirmeye çalışacağız.  Marx’ın “insanlık ancak çözebileceği sorunları önüne koyar” sözü bu sefer günümüz Türkiye’si tarafından doğrulanıyor. Türkiye, çok uzun yılar […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Kurtuluş Savaşı döneminde izlenen Kürt politikasına ilişkin bazı belgeler

Okuyacağınız belgeleri D. Perinçek’in Kemalist Devrim-4 Kurtuluş Savaşı’nda Kürt Politikası adlı kitabından aldık. Çok sayıda belge arasında bir seçme yaptık. Okurlarımıza kitabı ve içerdiği tüm belgeleri incelemelerini öneriyoruz. İLK ANAYASAL BELGELERDE VİLÂYATI ŞARKİYE MÜDAFAAİ HUKUKU MİLLİYE CEMİYETİ İLK TOPLANTI KARARI Türk ve Kürdün tarihî ve ırkî hukuku “1. Doğu Vilâyetleri’nde Türk ve Kürdün tarihî ve […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Türk de biziz, Kürt de biziz… Peki sonrası?

Türkler ve Kürtlerin ilişkisinin 100 yıllık öyküsü çok büyük derslerle dolu. Birlik yönünde hangi yaklaşımların ve tanımların başarılı, hangilerinin başarısız olduğunu gösteren büyük bir laboratuvar. Milliyetçiliğin hiçbir türünden birliğin çimentosu çıkmaz. Milliyetçilik çimentosuyla halkların arasına betondan duvarlar örülür ancak. Bizi hem birbirimizle hem de büyük insanlık ile birleştirebilecek tek bir kimlik ve tek bir çimento […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Fransız Devriminin ve Aydınlanmanın ateist, materyalist, komünist öncüsü Rahip Jean Meslier

Michel Onfray Çev: Alp Atamanalp – Baha Okar Ateist, Hıristiyanlık karşıtı, anarşist, materyalist, enternasyonalist, devrimci, solcu ve hâlâ filozof Jean Meslier, Fransız Devriminin düşünce yapısında yeniden canlanmıştır. Bu asil rahip, Anacharsis Cloots’un açık ateizmini, Pierre Dolivier’nin Hıristiyanlık karşıtı tutkusunu, Hébert’in şairane öfkesini, Saint-Just’un cumhuriyetçi erdemini, Babeuf’un eşitler arasında komünizmini, Robespierre’in devrimci dürüstlüğünü, Başrahip Gregory’nin adalet […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Boşluk ile söyleşi

Richard T. Hammond Çev. Nalân Mahsereci Boşluğu çok aktif olabilen bir arenada bulduk. O kendi benzersiz özelliklerini tanımlarken, varlığının ne kadar önemli olduğunu fark etmeye başladık. Boşluk kendisiyle yaptığımız bu söyleşide, Einstein ve onun kütleçekim teorisi ve evrenin genişlemesi konularına da ucundan kıyısından girdi. Doğa yasası üzerine araştırmalarımızı hem göklere çıkardı, hem de yerden yere […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Belge Özgürlüğü Günü

Belge özgürlüğü, en başta kendi bilgisayarımızda bulunan belgelere erişim hakkını içerir. Şunu iddia edebilirsiniz: “Bir belge bilgisayarımda bulunuyorsa, zaten erişim hakkım vardır.” Fakat başta...

Uygulamada ulusların kaderini tayin hakkı Sovyetler Birliği deneyi

0
Son dönemde ulusal uyanış ve mücadeleler genellikle emperyalistler tarafından kullanıldığı için, anti-emperyalist kesimlerde, bu hareketlere karşı ciddi önyargılar oluştu. Sovyetler Birliği deneyimi, anti-emperyalizmin ulusal özgürlükleri savunmakla çelişmediğini gösterir. Aksine Lenin, ulusların kaderini tayin hakkı ve milletlerin eşitliğini tutarlılıkla savunarak, bu silahı ustalıkla emperyalistlere doğrultmayı başarmıştır. Diğer önemli bir nokta ise, belli aşamalara ulaşmış halklar için […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Uçma düşü kuranlara…

0
İnsanın içinde kımıldayan bir şey var sanki, yüreğinde “pırr pırr” eden bir arzu. Bir tohumun durgunluğuna saklanmış kıpır kıpır yaşam enerjisiyle yüreğine kök salıp, yüreğinden beslendikleriyle kürekkemiklerini aşarak, sırtının üstüne bir filiz gibi sürgün vermek isteyen bir çift kanat: Uçmak istiyor insan. Doğayı, kendini, gerçeği aşmak istiyor… Gözlerimiz gökyüzünde binlerce yıldır. Mağara ve kaya resimlerinde […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Bilimsel çalışmayı toptan çürüten bir süreç Zihin göçü

0
Zihin göçü, beyin göçünün aksine, biliminsanının yer değiştirmesini zorunlu kılmaz. Zihin göçünün akademik çalışanlar açısından sonuçları, kendi halklarına, kendi ülkelerinin gerçekliğine ve dahası kendilerine yabancılaşmalarıdır. Sonuçta toplumuna yabancılaşan bilim (ve biliminsanı) kılavuz olma niteliğini kaybetmekte ve bilimdışı seçenekler yaşamın kılavuzu olarak gündeme gelmektedir. “Beyin göçü” kavramı Türkiye kamuoyunda sıklıkla kullanılmıştır. Türkiye ve Türkiye’ye benzer ülkelerin […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
- Advertisement -
0

Your Cart