Kitapçı Rafı

Simgesel Düşüncenin Doğuşu Alan Barnard, Çev. Mehmet Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2014, 200 s. Daha önce dilimizde “Sosyal Antropoloji ve İnsanın Kökeni” başlıklı çalışması da yayımlanmış...

Sinema Savaşlarında Eleştirel Cephe

0
Filmler doğruyu söyleyen yalanlardır. Bernardo Bertolucci Frankfurt Okulu’nun üçüncü kuşak temsilcilerinden Douglas Kellner’in akademik çalışmalarının merkezinde medya kültürü ve tekno-kapitalizm konuları bulunuyor. Sinema ise Kellner’in çalışmalarının...

Tolkien’in Ağacına Tünemek

0
“Gandalf yaşıyor!” (Londra metrosu duvarlarından bir yazı) Bazı eserler üzerinde pek konuşulup tartışılmadan raflarda kalır. Bazıları ise kalabalıklar arasında elden ele gezer, salgın gibi hızla yayılır....

Karanlık ev

0
Üç yüz elli yıl boyunca çözülmemiş Fermat’ın Son Teoremi’ni 1995’de kanıtlayan Andrew Wiles, bu teoremle uğraşma sürecini karanlık bir evde dolaşmaya benzetir: “Evin ilk...

Konrad Zuse ve makineleri

0
Zuse 1934 civarında kendisine, bir hesap makinesinin hangi matematiksel soruları çözmesi gerektiğini sorar. 30 Ocak 1936 tarihli notunda, ideal bir hesap makinesinin mimarisi ve...

İktisat Tarihçisi Prof.Dr.Şevket Pamuk ile Türkiye’nin İktisat Tarihi’nde Değişimler ve Süreklilikler

0
Türkiye'de 19. yüzyıldan 20. yüzyıla önemli siyasi değişikliklerin yanı sıra çok önemli iktisadi değişiklikler de var. Ama ben bu iki dönemin birbirinden bu kadar...

İzleyici emeği

0
Sosyal medyanın iki farklı boyutuyla çözümlenmesi, Özellikle internetin eşitsizlikleri arttıran dinamikler de içerdiğini gösterebilmesi açısından önemlidir. Kendi etkinliğinin kendisine karşı yabancı bir güç olması...

“Ulusların Sağlığı” dünyanın sağlık raporunu çıkarıyor “Neoliberalizm öldürür, sosyalizm güldürür” kuru laf...

0
Ölümsüzlüğün sırrına ulaştık ulaşacağız, tıp alanındaki haberlere bakılırsa. Peki dünyanın sağlık durumuna rengini veren gerçekten bu durum mu? Yoksa insanlar, ölümsüzlüğün bilgisine ulaşmanın eşiğindeyken,...

Nükleer santral ‘temiz’ ve ‘ucuz’ enerji kaynağı mı? – 1 Astarı yüzünden pahalı

Nükleer güç, suyu kaynatmanın oldukça pahalı, karmaşık ve tehlikeli bir yoludur. Uranyum yakıt çubukları reaktör özeğinde suyun içine yerleştirilir, uranyum kritik kütleye ulaşır ve...

1830 ve 1848 Devrimleri, Almanya’da devrim ve karşıdevrim

0
Avrupa’da 1830 ve 1848 Devrimleri Avrupa’nın 19. yüzyıl devrimciliğinin ilk örnekleridir.  Ama bu devrimlerin esas özelliği, ayaklanmalara ve devrimlere geniş emekçi kitlelerin katılımının ve...
- Advertisement -
0

Your Cart