Bilim ve Gelecek Kasım sayısı çıktı!

KAPAK DOSYASI Gönenç Hacaloğlu Uluslararası ceza yargılamalarına eleştirel bir bakış Uluslararası hukuk kimin hukuku? DOSYA: İKLİM KRİZİ Onur Yılmaz İklim adaleti nedir? Cemil Aksu İklim adaleti bağlamında iklim borcu Cemil Aksu IPCC 6....

Hukuka ve iklim krizine sınıfsal bakış

Ölümünün 50. yılı dolayısıyla Dr. Hikmet Kıvılcımlı’yı ve eserlerini kapak yaptığımız Ekim sayımız çok ilgi çekti. Demek ki, henüz yeteri kadar olmasa da, bu...

Uluslararası ceza yargılamalarına eleştirel bir bakış Uluslararası hukuk kimin hukuku?

0
Uluslararası hukuk geçen yüzyıllarda büyük ölçüde tarihsel kapitalizmden kaynaklanan eşitsizlikleri sürdürme işlevi görmüştür. Adalet kavramı, bugün evrensel olduğu iddia edilen diğer tüm değerler gibi ancak gerçekten evrensel olabildiğinde gerçek ifadesine kavuşacaktır. Aksi takdirde, aslında yalnızca belirli bir bağlamdan türemiş olan, ama egemen olanların müdahalelerini haklılaştırmak için evrensel olduklarını iddia ettikleri diğer tüm kavramlar gibi soyut […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İklim adaleti nedir?

0
İklim adaletinin temel meselesi; iklim değişikliğinin yaşanmasında en az katkısı ve dolayısıyla en az sorumluluğu olanların, iklim değişikliğinin sonuçlarından, bunda en büyük payı ve sorumluluğu olanlardan daha fazla etkilenenler/etkilenecekler olması. İklim adaletsizliğini en iyi ortaya koyan verilerden biri iklim değişikliğinin sebep olduğu ekonomik ve toplumsal yıkımın % 80’inin “gelişmekte olan ülkelerde” yaşanacak olması. Küresel iklim […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İklim adaleti bağlamında iklim borcu

0
İklim adaleti tartışmasının temelindeki en önemli kavram belki de iklim borcu. İklim borcu, erken sanayileşmiş ulusların ve yanı sıra kirletici şirketlerin Küresel Güney diye ifade edilen ülkelere borçlu olduğunu varsayan sömürgecilik ve eşitsiz ilişkilerin sonucu ortaya çıkmış meşru bir talep. İklim değişikliği/krizini durdurmak adına konuşan resmi ağızlar ülkeler arasındaki ekonomik büyüme, gelir, altyapı ve hizmetler […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

IPCC 6. Raporunda ilk perde: Paris İklim Anlaşması için ‘kırmızı alarm’

0
2015’te imzalanıp 2016’da yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması’nın üzerinden 5 yıl geçmişken imzacı devletlerin azaltım taahhütleri dünyayı yüzyılın sonuna kadar 3 derecenin üzerinde bir ısınmaya doğru götürüyor. Taahhütlerin tam anlamıyla yerine gelmediği ya da geciktiği de düşünülürse bu ısınmanın daha da yüksek olması, yani gezegenin çok büyük bir bölümünün insanlar için artık yaşanılmaz hale gelmesi […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

‘Batıcı’ mıyız?

0
Modernite ile birlikte ortaya çıkmış değerleri ve normları, bilimsel düşünce ve yöntemi, aydınlanma hareketinin katkılarını, demokratik devrimlerin kazanımlarını ve giderek sosyalizmi, ilk kez Batı’da/Avrupa’da ortaya çıkmış bütün bu evrensel insanlık atılımlarını savunma ve sahip çıkma anlamında “Batıcıyız”. Yine ilk kez Batı’da/Avrupa’da yeşermiş kapitalizme, sömürgeciliğe ve emperyalizme ise karşıyız. Bu anlamda Batı modeline karşı mücadele ediyoruz. […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ısı ve temas reseptörlerinin keşfine…

0
Çevremizi nasıl algılıyoruz? Belki de üzerinde çok durmadığımız bu sorunun yanıtı biyolojinin bütüncül dünyasını yansıtıyor, aslında her şeyin ardında etkileşimlerden oluşan bir veya daha fazla ağ var: Mekanizmalar ağı. Çevreyi algılamamızı sağlayan somatik duyum da kendi içinde birçok mekanizma ağı taşır. İşte tam da burada 2021 yılının Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü alan çalışmalar çıkıyor […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

2021 Fizik Nobel Ödülü ve Giorgio Parisi’nin çalışmaları

0
Giorgio Parisi’nin kompleks sistemler çalışmaları 2021 Fizik Nobel’ini, Syukuro “Suki” Manabe ve Klaus Hasselmann’ın iklim modellemeleri ile paylaştı. Parisi’nin çalışmalarında detaylarının ötesinde ilham verici olan şey, doğaya ve fiziğe olan bütüncül yaklaşımı. Bu senenin Nobel fizik ödülünün arka planı bize bilim ve insan hakkında net bir hikâye anlatıyor. Temel parçacıklar, topolojik fazlar, karadelikler, kozmoloji ve […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

2021 Nobel Kimya Ödülü

0
Benjamin List’in sıra dışı diyebileceğimiz sorusu şuydu: Kimyasal bir reaksiyonu katalize etmek için aminoasitlerin bir enzimin parçası olması gerekiyor mu? Veya tek bir aminoasit veya diğer benzer basit moleküller aynı işi yapabilir mi? Aynı günlerde David MacMillan da meslektaşlarıyla aynı amaç için problemin metal yüzü üzerine çalışıyordu. Çalışmalarıyla 2021 Nobel Kimya Ödülü’nü aldılar. 2021 yılının […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
- Advertisement -
0

Your Cart