Türkiye’de yayıncı ve gazeteci olmak…

Ülkemizde bilim yayıncılığı yapmak, Avrupa’da, ABD’de yapmaktan oldukça farklı. Ne kadar geri adım atmış olsalar da aydınlanma atılımlarını birkaç yüzyıl önce gerçekleştirmiş Batı ülkelerinde...

F-tipi bilim Hoca’nın ‘ilmi’

Fethullah Gülen’in düşünce dünyası, ruhlar, cinler, periler, melekler, mucizeler, medyumlar, yogiler, büyüler, fallar, muskalar dünyasıdır. Hoca’nın “ilmi”nde matematik, fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomi… yok. Onun bilim dalları: parapsikoloji, telekinezi, telestezi, psikokinezi, radyestezi, falcılık, ruhçuluk, medyumluk, falan filan… Bütün bunlara bilim dünyasının ne ad taktığı belli. Kibarca söylersek: Sahte Bilimler. Peki, ciddi din adamları ne ad […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

FETHULLAH HOCA RUHLAR ALEMİNDE

Hoca’nın kampı nasıl korunuyor? Edremit-Avcılar’da kamp yapıyorduk. Bir ara emniyetin bu ma’sum kampa baskın yapacağı şâyiası duyulmaya başladı. İşte o günlerden birinde, öğle yemeğinden sonra ‘Ashab-ı Bedir’i okudum. Sırtımı çadır direğine vermiş oturuyordum. Biraz içim geçmişti ki bu, eskilerin ‘Beyne’n-nevm ve’l-yakaza’ (Uyku ile uyanıklık arası) dedikleri haldir. Baktım tuğlu sancaklı, ellerinde mızrakları okları, gürül gürül […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

HOCA’NIN CİNLERİ

Cinler insanlardan 2000 sene önce yaratılmış Cin taifesinin mevcudiyeti, insanın varlık alemine intikalinden öncelere dayanır. Abdullah b. Amr b. Âs’dan gelen bir rivayette, Hz. Adem’in yaratılmasından 2000 sene önce cinlerin yeryüzünde bulunduğuna işaret edilmektedir. Abdullah b. Amr ki, her sözünü kılı kırk yararak söyleyen şerefli bir sahabidir. Şüphesiz o bu mevzuda, Efendimiz’den (sav) bir şeyler […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

HOCA’NIN MELEKLERİ

Her insanın 360 koruyucu meleği varmış Meleklerin yüklendikleri bir başka misyon da insanları her türlü bela ve musibete karşı korumaktır. Nitekim daha önce onların bu misyonlarına dikkat çekmiş ve kısaca temasta bulunmuştuk. ‘Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici (melek) bulunmasın’ (Târık, 86/ 4) ayetinde ifade edildiği gibi herkes için bir koruyucu melek […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

HOCA’NIN ÇEŞİTLİ KONULARDA ‘İLİMSEL’ AÇIKLAMALARI

Ayın ışığını Allah söndürmüş Gece veya gündüz, semaya bakıldığı zaman ilk önce nazarlara çarpan, çarparken de Allah’ın vahdaniyetine işaret eden iki âyet ve iki delil müşâhede edilir. Gündüzün âyeti güneş, gecenin âyeti ise aydır. Allah (celle celâluhu), bu âyetiyle, biri geceye, diğeri gündüze ait olan iki emare ve işaret üzerinde dururken bu arada, gecenin âyeti […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İnsan evrimindeki önemli basamakların nedenleri Neden dik yürüme, büyük beyin ve kılsız beden?

0
İnsan evriminde ortaya çıkan dik yürüme, beyin büyüklüğü ve çıplak derili olma gibi önemli karakterler tek bir değişkene bağlı değil. Bu karakterler doğal seçilimin kontrolünde genetik varyasyon, ekonomik lokomosyon, bilişsel gelişim, kaliteli besin, prenatal ve postnatal gelişim, kültürel ve sosyal örüntüler gibi süreçlerin kolektif değişiminin benzersiz bir sonucu.  İnsanın evrimsel tarihinde dik yürüme, beyin büyümesi, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Alan Sokal ile Politika, ekonomi, eğitim ve felsefe dolayımında bilim

“Öğrencilere zaten kullanmayacakları birtakım bilimsel olguları öğretmek için daha az ve örneğin maddenin atomlardan meydana geldiğine ya da biyolojik türlerin evrildiğine neden inandığımızı öğretmek için daha fazla zaman ayırırsak, o zaman halk arasında bilim daha iyi anlaşılabilir. Ama sorun öğretmenlerin bunu yapmak için eğitilmiş olmamaları. Bu demek oluyor ki, öğretmenlerin yeniden eğitilmesi gerek. Bunun Türkiye’de […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İlk ‘Dünya Savaşı’: Otuz Yıl Savaşları (1618-1648)

0
Katolik ve Protestanlar arasındaki din savaşları olarak başlayan, bu savaşların uzantısı gibi görünen ve “resmen” otuz yıl devam edecek olan çatışmaların altında, hem Avrupa’nın en büyük devleti olan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile imparatorluğa bağlı prensler arasındaki, hem de silahlı gücü olan bütün kıta devletlerinin arasındaki çekişmeler vardı. Eğer birden çok dünya savaşı varsa, ilki […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Dünya ve Türk sinemasında öğretmen

Her insanın belli sürelerle içinden ya da önünden geçtiği okul kurumu, sinemacılar için çok renkli bir mekân olagelmiş. Eğitim ve öğretim kavramlarının, eğitimci-öğretici ve eğitilen-öğretilen üzerinden yansımalarının, farklı konu ve söylemler aracılığıyla olsa da hep aynı vurguyla gerçekleştiği söylenebilir: Okul bambaşka bir dünyadır! Ve bu dünya, filmlere konu olacak beter böcek öğrenciler, efsane öğretmenler, her […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
- Advertisement -
0

Your Cart