test

İlerliyor muyuz?  

0
Ender Helvacıoğlu İnsanın kültürel (toplumsal) evriminin tarım devrimi ve özellikle uygarlık ile birlikte baş döndürücü bir hızla ilerlediği bilinir. “Orta ve yukarı pleistosen dönemleri boyunca...

Jeopolitik Türkiye’ye Atlantikçilikle geldi

Mehmet Ali Güller Son dönemin popüler kavramlarından jeopolitik, sık kullananlarca, özetle “coğrafi faktörlerin siyaset üzerindeki etkilerinin incelenmesi” şeklinde tarif edilir. Ancak gerçekte jeopolitik, Hasan Bögün’ün kuramsal yazısında(1) ortaya koyduğu üzere, coğrafyaya dayanarak politika oluşturmanın ötesinde, gelişmiş kapitalist ülkelerin coğrafyayı emperyalist hedefleri için kullanmasının yöntemidir. Jeopolitiğin bugünkü halini alması, Alman Friedrich Ratzel’in onu 1897’de Politische Geographie […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

‘Maçoğlu meselesi’

Ender Helvacıoğlu Nur topu gibi bir “Maçoğlu meselemiz” oldu. Türkiye’nin tek sosyalist belediye başkanının yeniden adaylığı nasıl olur da bir sorun yumağı haline getirilebilir, bunu...

Hukuk… huku… huk… hu!

0
Ender Helvacıoğlu Hukuk siyasetin köpeğidir. Genel anlamda -tarihsel ve felsefi açılardan- doğrudur bu tespit. Ama bu kadarıyla bırakırsak, çok devrimciymiş gibi gözüksek de, bir şey...

Göçlerin göçertmemesi için…

0
Ender Helvacıoğlu Son 50 yılda Türkiye’nin toplumsal yapısındaki en çarpıcı gelişme kent-kır oranındaki değişimdir. 1970’te halkın yüzde 61,5’u köyde yaşarken kentlerde yaşayanların oranı yüzde 38,5...

Acının bile ideolojik olmasının nedeni

0
Ender Helvacıoğlu Devrimler güç ve silah ile gerçekleşir ve kendini karşı-devrimin direnişine karşı yine güç ve silah ile korur. Tarih boyunca bütün devrimler böyle olmuştur....

Haluk Yurtsever’in kitabına bir ön-eleştiri: Çin yok sayılırsa…

Ender Helvacıoğlu Yeni çıkan üç tane kitap önümde duruyor. Haluk Yurtsever’in “Dünyada ve Türkiye’de Komünist Ufuk” (Yordam Kitap), Kuntay Gücüm’ün “Marx’ın Makineleri” (Kaynak Yayınları) ve...

İrrasyonelliğin sosyolojisi

Ender Helvacıoğlu Arjantin’in yeni devlet başkanı yüzde 56 oy oranıyla seçilen Javier Milei oldu. Kendisini “anarko kapitalist” olarak niteleyen Milei’nin savunduğu politikaları ve kişilik yapısını...

Dünyanın en güvenli yeri

Ender Helvacıoğlu Güvenli bir ülkede ve dünyada yaşamıyoruz. Bu durumun nedeni, bireysel veya örgütsel yasadışı davranış ve eylemlerin artmış olması ve güvenliği sağlamakla görevli kurumların...

Uygarlığın iki çizgisi

Ender Helvacıoğlu Rusya-Ukrayna ve Filistin-İsrail savaşları, “Avrupa-merkezcilik” ve “Oryantalizm” tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Hatta “uygar-barbar” ikiliğini bile…  Elbette savaşların sıcaklığı içinde sürüyle politik ve jeopolitik...
- Advertisement -
0

Your Cart