test

Bilim ve Gelecek Eylül sayısı çıktı!

Aydökümü Metin Çulhaoğlu ve Murat Balamir’e saygıyla… KAPAK DOSYASI Prof. Dr. Hasan Aydın Dinin geleceği üzerine Mehmet Akkaya Dinlerin geleceği bağlamında teolojizm ve tarihsel materyalizm Metin Çulhaoğlu Marksizm: 150 yıl sonra...

Metin Çulhaoğlu ve Murat Balamir’e saygıyla…

Geçtiğimiz sayı ilgi çeken bir dosya yayımlamıştık. “50 yıl sonra nasıl bir dünya öngörüyorsunuz?” diye sormuştuk. Değerli yazarlar gerçekten emek ürünü makalelerle yanıt vermişlerdi....

Dinin geleceği üzerine

İbrahimi dinler, tarihsel süreçte toplumsal, entelektüel ve psikolojik işlevlerinden kimilerini yitirseler de, değişerek, dönüşerek varlıklarını korumayı başardılar. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilimsel ve felsefi teorilerdeki atılımlar vb. dinlerin etkisini sınırlamaya devam edecektir. Eşitlikçi ve adil bir dünya yaratılabilirse, dinin etkisinin azalacağı beklenebilir. Ama dinin, tüm işlevlerini gerçekleştirmeden, bir başka deyişle kendini tüketmeden bütünüyle ortadan kalkması beklenemez. […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Dinlerin geleceği bağlamında teolojizm ve tarihsel materyalizm

0
“Kutsal dinler”, pre-kapitalist ilişkileri gerekli kılmıştır. “Kutsal olmayan dinler” ise ortaya çıkmak için kapitalizmin serbest rekabetçi dönemi olan burjuva dünyasını beklemiştir. Bu dünyanın bir üst aşaması niteliğinde olan tekelci kapitalizm döneminde, yani emperyalizm şartlarında ise dinselliğin alanı felsefi disiplinlere doğru genişlemiştir. “Tarihsel materyalizm dini” sosyalizme tekabül ederken dinlerden muaf bir toplum ise eşitlikçi, sınıfsız bir […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Yapay zekâ ve insan hakları

0
YZ ile donatılmış bir kapitalizmin gideceği yönler oldukça belirsiz. Şimdiki kapitalizm, artı değer üretiminin devam ettiği ama birçok yönden eskisinden farklı bir sisteme evrilebilir. Ya da kendimizi tamamen farklı bir toplumsal oluşum içinde bulabiliriz. Gidişatın insanlık için iyi mi yoksa kötü mü olacağını şimdilik bilemeyiz. Ama YZ’nin bu süreçte oynayacağı rol, gerçekte (!) var olan […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Nöropazarlama: Kul olmanın öyküsü

Bugün devletlerin istihbarat örgütleri, siyasi örgütlenmeler, dini kurumlar ve uluslararası şirketler, nöropazarlama için her yıl milyarlarca dolar harcıyorlar. Buzdağının görünen yüzü, ticari hedeflere ulaşmak için ikna amaçlı bilim ve teknolojinin kullanılmasıdır. Buzdağının görünmeyen kısmında ise, ticari amaçlara ulaşmak için, dini ve siyasi araçlarla toplumun aklını almak vardır. Bu yazıda tahmin ettiğiniz gibi mal pazarlanması anlamında […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Biyolojik evrim öğretiminde model şema olarak elleri kullanmak

0
El modeli versiyonlarından hareketle, “evrimsel sürecin genel mekanizmasını ve türleşme olgusu” ortaya konabilir. Pedagojik bir araç olarak sunulan el modeli şemaları; evrim teorisinin türleşmeye yönelik farklı mekanistik süreçleri nasıl açıkladığının anlamlı düzeyde algılanmasında önemli katkı sunacaktır. Biyolojinin en temel olgularından ve dolayısıyla en önemli kavramsallaştırmalarından biri biyolojik evrimdir. Bu nedenle biyolojik evrim kavramı biyoloji eğitimi […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Kovid geçirdikten sonra kalp hastalıkları artıyor mu?

0
Bazı çalışmalar, kalp krizi veya felç gibi kardiyovasküler problem riskinin, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun temizlenmesinden aylar sonra bile yüksek kaldığını göstermektedir. Araştırmacılar bu sorunların sıklığını ve hasara neyin neden olduğunu belirlemeye çalışıyorlar. Aralık 2020’de kardiyolog Stuart Katz’ın ilk Kovid-19 aşısını yaptıramadan bir hafta önce ateşi yükseldi. Sonraki iki haftayı öksürük, vücut ağrıları ve titreme ile geçirdi. Aylarca […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Webb teleskopundan çarpıcı görüntüler Bebek yıldızlar, çarpışan galaksiler ve sıcak ötegezegenler

0
James Webb Uzay Teleskobu, evrenin eşi benzeri görülmemiş görüntülerini ilettikçe, geleceğin bilimine yönelik beklentiler artıyor. Webb’in harika keşifleri bize Büyük Patlama’dan 100 milyon yıl sonrasına bakmamıza izin verdi ama bu tabii ki göreceğimiz en uzak galaksi değil. Teleskop yüksek ihtimalle önümüzdeki aylarda kendi rekorunu kıracak. James Webb Uzay Teleskobu, çalışmaya başladığı günden bu yana gökbilimcilerin […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Hz. Muhammed’in mal varlığı

0
Hz. Muhammed hayatını fakru zaruret içinde geçirmiş, öyle durumlar olmuş ki açlıktan karnına taş bağlamış, hasır üzerinde yatmış gibi iddialar söz konusu. Bu konuda aşırı derecede bir propaganda yaygındır. Özellikle tasavvuf çevresi bunu yaygın olarak kullanır. Gerçek böyle mi? İşte sağlam İslami kaynaklara dayanarak Hz. Muhammed’in maddi durumu ve mal varlığı. Hz. Ayşe’nin aktardığı bir […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
- Advertisement -
0

Your Cart