Ali Nahit Hoca’yı kaybettik

0
Tam elinizdeki sayının teknik hazırlığına başlamışken, tam da onun çalışmasını ağırlıklı dosya olarak düşünmüşken, sevgili yazarımız Ali Nahit Babaoğlu’nun ölüm haberiyle sarsıldık. Değerli bilim...

Psikiyatrik bozukluklar

0
Hepimizde ufak tefek kusurlar, normalde olmaması gereken özellikler vardır. Ama bunlar bizim işimizde, yaşamımızda, başarılı ve mutlu olmamıza engel değildir. Eğer engel oluyorsa o zaman psikiyatra gidilir ve çaresi aranır. Psikiyatrik bozuklukların birçok türü vardır: Duygudurum bozuklukları, anksiyete bozukluğu, fobiler, obsesif-kompulsif bozukluklar, beslenme bozuklukları, uyku bozukluğu, kişilik bozuklukları gibi… Değerli psikiyatrist ve akademisyen Ali Nahit […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ölünceye kadar tabutta yaşayacaksın!

0
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hem şartla salıverilme olanağı bulunmaksızın “ölünceye kadar” sürecek olması nedeniyle hem de infaz koşullarının ağırlaştırılmış olması sebebiyle insanlık dışı bir cezalandırma biçimidir. Dünyanın hiçbir yerinde müebbet hapis cezalarının şartla salıverme olanağı ve tahliye umudu olmaksızın “ölünceye kadar” sürdürüldüğü bir infaz uygulaması yoktur. Türkiye’de ölüm cezası uygulaması çok eski tarihlere dayanıyor olmakla […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Suç, ceza, hapis kavramları ve özgürlükçü hukuk

0
İdam cezalarının kaldırılmasından sonra düşmanla savaş hukuku bu cezanın yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası denen, tecrit koşullarında geçen, ölene kadar hapis yaptırımını ikame etti. Bu devletin cinayet fiilini anlık olarak değil de gün be gün bedeni ve beyni tüketerek bir ömür boyu sürecek maddi ve manevi ezayla işlemesi anlamına geliyordu. Hükümlünün bu durumu ortaçağın teşhirci […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

‘Asılmayıp beslenen’lere uygulanan hücre tipi zulüm Diri diri gömme…

0
Hücrenin fiziki olarak darlığı, havasızlığı, nemi, güneş görmemesi… Aile, akraba ve arkadaşlarla ilişkisinin kesilmesi… Havalandırmanın günde bir saat ile sınırlandırılması… Yan hücredeki arkadaşla bile birlikte çay içme, volta atma gibi en basit ilişkilerin kesilmesi… Pencerenin bir karış açılması nedeniyle sürekli nem ve küf oluşumu… Ölene kadar bu koşullarda yaşayacaksınız! Ağır müebbetliklerin yaşam koşulları, ölene kadar […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

‘Olmaz’ demeyin…

0
Apartman yöneticiniz yasakları sıralamaya devam ediyor. Yasakların ardı arkası kesilmiyor. Olup bitenleri olduğu gibi, bu yasakları da anlamıyor; duymak, dinlemek istemiyorsunuz. Tek istediğiniz, tüm bunların kötü bir rüya olması. Tek istediğiniz, mantıklı, küçücük bir açıklama. Ama boşuna! Sizi hiç kimsenin duyamayacağı, hiç kimsenin göremeyeceği bir yerdesiniz. Sanki bir kuyuda, karanlıklar, yılanlar, çıyanlar içindesiniz. 1994 yılında […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 6 aylık e-dergi aboneliği.

Büyük Fransız Devrimi – 2 Burjuvazinin karşıdevrimi: ‘Reformasyon’

0
Devrimci Fransa, “Devrim geçirmiş” Fransa’ya dönüşürken “krallık” yeniden kurulacak, 1814’ten başlayarak “Restorasyon” yaşanacaktır. Soyluluğa özenme tekrar yaşanır. Yıkılan aristokrasinin boşluğunu dolduran burjuvalar artık “sonradan görme” de değildirler ve biraz “aristokrat” olmaya ve sayılmaya hak kazanmışlardır. Bu süreç elbette en yukarıdan hızlandırılmaktadır. Napoleon, tıpkı Fransa kralı gibi, bir Avusturyalı prensesle evlenir. Fransa kralından bir eksiği kalmamıştır. […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

İslam ülkelerinde bilim neden geriledi?

0
İslam dünyası 12. ve 18. yüzyıllar arasında, sanki kilisenin Avrupa’da yaptıklarını taklit etmiştir. Yunan felsefesi ve bilimi terk edilmiştir. Artık, ilim Halik’e ulaşmak için yapılacaktır. Akli ilimler yerine vahyi ilimler öne çıkarılmıştır. Bunun sonucu ağır olmuş, İslam’ın altın çağı, giderek İslam’ın ortaçağına dönüşmüştür. Bu yazıda, kendisi inançlı bir Müslüman olan nükleer fizikçi Pervez Hoodbhoy’un görüşleri […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Komediye giden yoldaki trajedi Birikim dergisi

0
Marksizm ve solun liberalleştirilmesi olarak okunabilecek sivil toplumculuk kendi politik stratejisini uzlaşmacı aranışlarda, sınıfın temel bir açıklama birimi olarak yadsınmasında ve esas mücadelenin toplum ile kapitalist üretim ilişkilerinden bağımsız bir şekilde ele alınan ve kendi varlığını toplumun karşısında konumlandıran devlet arasında olacağını salık veren liberal tezlerde ortaya koydu. Bu konuda başı çeken Birikim dergisi, Türkiye […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Osmanlı yönetiminin devrim korkusu (1856-1872) Devrime karşı ıslahat

0
Babıâli, sınırları çevresinde cumhuriyet rejimlerine gücü oranında izin vermeyeceğini ortaya koymuştu. Hariciye Nezareti yazışmalarında cumhuriyet kavramı devrim, devrim ise entrika ve komplo ile birlikte kullanılıyordu. Devrimci bir hareket veya bir cumhuriyet, Osmanlı coğrafyası için istikrarsızlık kaynağı olarak tanımlanmıştı. Babıâli’nin 1856’dan sonra Paris Barış Anlaşması ile kurulan yeni Avrupa düzenini koruma amaçlı muhafazakâr bir dış politika […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
- Advertisement -
0

Your Cart