Bilim ve Gelecek Ekim sayısı çıktı!

Aydökümü Okuru ay boyu meşgul edecek bir sayı KAPAK DOSYASI Ahmet Çevik Felsefe paradoksları Hasan Aydın ile  Söyleşi: Ender Helvacıoğlu ‘İlkçağdan Ortaçağa Doğa Tasarımları ve  Nedensellik’ kitabı üzerine Alâeddin Şenel Dinsel ideolojinin...

Okuru ay boyu meşgul edecek bir sayı

Bilim ve Gelecek dergisinde, yakında yayınevimizden çıkacak olan kitapların ön tanıtımlarını yapmak, içinden bir bölümü alarak okurlarımızı kitabın içeriği konusunda bilgilendirmek sıkça kullandığımız bir...

Felsefe paradoksları

0
Matematik anlaşılacak bir şeydir, felsefe ise tartışılacak bir şeydir. Matematik ve mantık paradokslarının aksine, felsefe paradokslarında bir problemin tek bir cevabını çoğu kez veremeyiz. Bu yüzden felsefenin ya da diğer bazı sosyal bilimlerin konusuna giren “paradoksları” incelerken çoklu bakış açısını esas almak gerekir Okuyacağınız makale, Ahmet Çevik’in yakında Bilim ve Gelecek Kitaplığı’ndan yayımlanacak olan “50 […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

‘İlkçağdan Ortaçağa Doğa Tasarımları ve Nedensellik’ kitabı üzerine

Hasan Aydın ile söyleşi Söyleşi: Ender Helvacıoğlu Neden-sonuç ilişkisinin yadsınması, bunun yerine ara-neden olarak Tanrı’nın anlık yaratımının ikamesi doğal olgular arasındaki ilişkiyi askıya aldığı gibi, insan ve eylemleri arasındaki nedensel ilişkinin de askıya alınmasına yol açar. İnsan ve eylemleri arasındaki ilişkiyi askıya almak, kaderciliğe yol açmak, insanı yok saymak, insanlardaki kendine güven ve üretme hırsını […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Dinsel ideolojinin tektanrıcılığa evrindirilmesinde aşkınözneleştirilen beş başpeygamber Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa

0
Kimi peygamberlerin gerçekte var olup olmadığı gibi tartışmaların fazla yararı yok. Peygamberlerin söylediklerinin ve yaptıklarının doğa yasalarına, mantık kurallarına, evrensel insan haklarına uygun tarihsel gerçekler olup olmadığını irdelemek de öyle. Aynı tektanrıcı dinin sözcüleri dinciler, savunucuları olan yöneticiler ve finansörleri varsıllar ve sadık yandaşları üzerinde ve de yoksulların inanç, düşünce, çıkar ve davranışları üzerinde odaklaşmak […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Neden deist oluyorlar?

Deizmin olabilmesi için önce ortamda yalan yanlış hüküm süren bir dinin olması lazımdır. Deizm o dine karşı bir reddiyedir. Bütün kıyamet bundan kopuyor. “Pire için yorgan yakılır mı?” diyenler olabilir. Eğer yorgan, pirelerin yaşama üreme yatağı haline dönüşmüşse başka çare kalmaz. Birinin deist olduğunu bilseniz; dindarsanız “kendi bilir, günahı da sevabı da kendi boynuna” der […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Dik yürümenin kökeni ve evrimleşmesi Ayağa kalkan maymun

0
Her evrimleşme olayında olduğu gibi, bipedalizmin ortaya çıkışı da, çok uzun süreler üzerine yayılan ve kesin bir başlangıç tarihi içermeyen bir süreçtir. Ayrıca dik yürüyüşün kökenini araştırırken, bundan 7-6 MYÖ yollarımızın ayrıldığı şempanzeler ile ortak bir ata paylaştığımıza, bu vesileyle de tanıklık etmiş oluyoruz Stanley Kubrick’in “2001: Uzay Yolu Macerası” (2001: A Space Odyssey) isimli […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Uç-savaşçıları beyliğinden imparatorluğa Neden Osmanlı?

0
14. yüzyılda Anadolu’da birçok beylik vardı. Bunlar arasında örneğin Selçuklunun mirasçısı iddiasındaki Karaman Beyliği bulunuyordu. Batı Küçük Asya’daki diğer beylikler de Gazi beylikleriydi. Bunların bir teki bile, kabile bilinci ya da kabile kökenine ilişkin bir belirti göstermez; her biri, bulunduğu bölgeyi fethetmiş ve sonradan bir hanedanın kurucusu olan şeflerce yönetilen Gazi örgütlenmesinden kaynaklanmıştır. Başlangıçta Osmanlılar, […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Gorbaçov’lar nereden çıktı? Mao Zedung’un Sovyet sistemine eleştirileri

Mao’nun bu eleştirideki yazıları, geçiş döneminin belgeleridir; Büyük Proleter Kültür Devrimi’ne giden yolun ortasında bulunurlar. Büyük Atılım sırasında Mao’nun Sovyet sosyalizm modeline getirdiği eleştiriler derinleştikçe, sosyalizme geçişin tüm bir tarihi dönemi kapsayabilecek zahmetli, uzun bir mücadele olduğu şeklindeki inancı da derinleşti. Lenin gibi Mao da, bu geçişin önündeki engel ve zorluklarla giderek artan bir şekilde […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.

Et yemek, ulusların sera gazı salınımını ne kadar etkiliyor?

0
İklim değişikliğini yavaşlatmak için yediğimiz yiyeceklerin, fosil yakıtların kullanılması kadar dikkat gerektiren bir konu olduğu belirtiliyor. Gıda kaynaklı salınımların daha kapsamlı resmi ise, küresel ısınmayı azaltmak için uluslararası hedeflere ulaşmak istiyorsak, dünyanın gıda sisteminde köklü değişiklikler yapması gerektiğini gösteriyor. Yeni veriler, farklı ülkelerin yeme alışkanlıklarının iklim maliyetlerini gösteriyor. 2021’de yayınlanan iki kapsamlı araştırmaya göre, yediğimiz […]
Bu içeriği görüntüleyebilmek için, şu seçeneklerden birine abone olmalısınız: 1 yıllık e-dergi aboneliği or 6 aylık e-dergi aboneliği.
- Advertisement -
0

Your Cart